All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
AD-uri şi SIB-uri cu implicaţii în domeiul operaţiuni zbor
Compartimentul din AACR responsabil cu Operațiunile de Zbor (OPS), în cadrul procesului de supraveghere al Sistemului de Management al Siguranței al operatorilor aerieni români, verifică modul de tratare al AD-urilor și SIB-urilor emise de EASA cu implicații în domeniul operațional.

Cerințele operaționale conținute în AD-uri pot avea subiecte precum: revizie AFM/RFM, modificare proceduri de urgență, instalare marcaje, teste operaționale, condiții nesigure pentru operare, limitări operaționale, etc.

Recomandările operaționale conținute în SIB-uri pot avea subiecte precum: activare EGNOS, testarea la sol a transponderului Mode S/ Mode C, alimentarea corectă a aeronavelor, managementul combustibilului în timpul zborului, manevre de evitare pentru sistemele ACAS II, zborul în spațiul aerian contaminat cu cenușă vulcanică, etc.

AD-urile (MCAI – Mandatory Continuing Airworthiness Information – Conțin informații de continuitatea navigabilității cu caracter obligatoriu) și SIB-urile (non MCAI – Mandatory Continuing Airworthiness Information - Buletine de informare pentru siguranță – Conțin recomandări/informații) emise/adoptate de către EASA în conformitate cu EC 216/2008 sunt publicate online prin intermediul “EASA Airworthiness Directives publishing tool” la adresa http://ad.easa.europa.eu

Rapoartele bi-săptămânale cu AD-urile conțin nr. publicației, data emiterii, deținătorul de tip, tipul aeronavei, aplicabilitate, subiect și pot fi accesate la adresa http://ad.easa.europa.eu/biweekly