All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Activitati delegate

1. Aeronave ultrausoare motorizate
In baza prevederilor art. 7, alin (1) din OMT nr. 630/2007 “privind “modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania”, atributiile autoritatii de certificare, prevazute in reglementarile RACR - LPAN ULM si RACR - CCO ULM, se exercita de catre Aeroclubul Romaniei (AR);


2. Aeronave ultrausoare motorizate
In baza prevederilor art. 7, alin (2) din OMT nr. 630/2007 “privind “modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania”, coroborate cu cele ale RACR - AAUN "Autorizarea persoanelor juridice pentru certificare in domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate", atributiile autoritatii de certificare, prevazute in reglementarile RACR - LPAN AUN si RACR - CCO AUN, se exercita de catre Asociatia de Zbor Liber din Romania (AZLR);


3. Parasute civile
In conformitate cu prevederile RACR CP "Certificarea parasutelor", act normativ aprobat prin OMT nr. 897/2017, Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) exercita atributii de certificare / autorizare in domeniul parasutelor.
Conform prevederilor alin. (1) si (2), art. 6.1 "Generalitati", Capitolului VI "Autorizarea entitatilor calificate" din RACR CP "Certificarea parasutelor", AACR a autorizat Aeroclubul Romaniei (AR) pentru a desfasura activitati de certificare de navigabilitate a parasutelor, sub supravegherea, controlul si responsabilitatea sa.

1.  Lista personalului ce desfasoara inspectii de navigabilitate; 

2.  Certificarea de navigabilitate a parasutelor
In scopul emiterii CN solicitantul completetaza formularul cod F-CP-05, la care anexeaza documentele mentionate la art. 2.5, alin. (1) din RACR CP, astfel:
i.    titlul de proprietate, titlul de detinere sau orice inscris authentic ori legalizat prin care se face dovada detinerii parasutei;
ii.   documente sau declaratie notariala pe propria raspundere cu privire la consumul de resursa, daca este cazul;
iii.  documentatia tehnica de intretinere si reparatii, actualizata, documentatie emisa de producator, sau un program de intretinere intocmit de detinatorul parasutei;
iv.  copii/fotografii dupa seriile de fabricatie ale parasutei principale, parasutei de rezerva, sau ale parasutei de salvare;