All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Single European Sky - SES

This information is currently available only in Romanian language.

1.    Prezentarea conceptului Cer Unic European

Adoptarea de către Parlamentul European şi Consiliu, la 10 martie 2004, a celor patru Regulamente ce stau la baza cadrului de reglementare armonizat privind crearea Cerului Unic European (SES), a marcat în parte transferul funcției de reglementare în domeniul serviciilor de navigație aeriană furnizate traficului aerian general, de la nivel național, la nivelul instituțiilor comunitare. Ulterior intrării în vigoare a acestor Regulamente au fost şi continuă să fie adoptate atât reguli de implementare, sub forma de Regulamente ale Comisiei Europene cât si mijloace acceptabile de conformitate cu cerințe specifice, sub forma de specificații comunitare. De la data aderării României la Uniunea Europeana şi Regulamentele SES au devenit obligatorii în toate elementele lor şi direct aplicabile. Din acest considerent, un rol important al serviciului navigaţie aeriană este şi acela de a realiza, activităţi de analiză, monitorizare şi planificare, precum:

- analiza proiectelor de acte comunitare aplicabile exercitării funcției de supervizare a siguranției în domeniul managementului traficului aerian/ serviciilor de navigație aeriană furnizate traficului aerian general;

- monitorizarea şi propunerea actualizării, după caz, a cadrului reglementat la nivel național - prin reglementari aeronautice civile române (RACR) şi proceduri şi instrucțiuni de aeronautică civilă subsecvente (PIAC) - în scopul implementării cerințelor comunitare specifice;

- planificarea si executarea unor activităţi specifice exercitării funcției de supervizare.


2.    SESAR: Cerul Unic European-SESAR
 
SESAR este un program de cercetare şi dezvoltare în domeniul ATM  creat sub egida Comisiei Europene la începutul anului 2007. Intr-o strânsă corelare cu ţintele stabilite în cadrul Cerului Unic European, scopul acestui program este de a asigura modernizarea sistemului ATM European prin coordonarea şi concentrarea tuturor eforturilor depuse în cadrul programelor de cercetare şi dezvoltare la nivel comunitar.
Principalul obiectiv al acestui program este de a elimina fragmentarea mediului ATM european şi transformarea acestuia într-unul unitar. Pentru prima dată toate entităţile din domeniul aviaţiei sunt implicate în fazele de definire, dezvoltare şi implementare a unui proiect pan-european de modernizarea în aviaţie. Acest proiect îşi propune să dezvolte o nouă generaţie de sisteme ATM capabile să asigure un transport aerian sigur şi fluent pentru următorii 30 de ani şi care să susţină prognoza de creştere a nivelului de trafic pentru această perioadă.