Certificare medicala

Informatii generale
Liste medici si centre autorizate

Informatii pentru AMC si AME
Conditiile Necesare pentru a Obtine si Mentine Autorizarea ca Examinator Aeromedical (AME)
Conditiile initiale:
 
 • Sa fie absolvent al facultatii de medicina
 • Sa fi promovat examenul de medic specialist
 • Sa detina certificatul de membru in Colegiul Medicilor vizat pe anul in curs
 • Sa fi absolvit un curs de baza in medicina aeronautica conform PIAC-MED editia 1 /2013 capitolul 2 – pentru AME clasa 2, LAPL si Echipaj de cabina
 • Sa detina facilitatile necesare efectuarii investigatiilor cerute de Regulamentul UE 1178/2011 pentru certificarea medicala a personalului aeronautic civil
Pentru extinderea privilegiilor AME si pentru clasa 1:
 
 • Sa fi absolvit un curs avansat in medicina aeronautica conform PIAC-MED editia 1 /2013 capitolul 2
 • Sa detina experienta practica de AME sub supravegherea directa a AMC sau a inspectorilor de specialitate din cadrul AACR – sa asiste ca observator la 50 de examinari clasa 1.
Pentru extinderea privilegiilor AME si pentru clasa 3:
 
 • Sa fi absolvit un curs avansat in medicina aeronautica precum si cunostinte practice si experienta despre conditiile in care isi desfasoara activitatea controlorii de trafic aerian conform PIAC-LCTA 4.5.2.3
Mentinerea autorizatiei AME:
 
 • Pastrarea conditiilor initiale de autorizare
 • Efectuarea pregatirii recurente conform PIAC-MED editia 1/2013 capitolul 2
 • Efectuarea numarului minim necesar de examinari medicale.

Privilegiile AME:
 
 • Pot efectua examinarile medicale si emite/revalida/reinnoi certificatele medicale si rapoartele medicale pentru clasele de personal aeronautic in conformitate cu autorizatia eliberata de AACR.
 • AME poate redirectiona sau refuza eliberarea unui certificat medical daca nu sunt indeplinite cerintele medicale

Obligatiile AME:
 
 • AME informeaza AACR despre orice modificare a conditiilor de autorizare
 • AME se informeaza in permanenta cu privire la modificarile legislative din domeniul medical si al aviatiei civile
 • AME efectueaza examinarea si/sau evaluarea medicala in conformitate cu cerintele si procedurile in vigoare
 • AME redirectioneaza catre Compartimentul Medicina Aeronautica al AACR cazurile clasa 1 si 3 care nu indeplinesc conditiile de aptitudine conform Regulamentului UE 1178/2011
 • AME se consulta cu Compartimentul Medicina Aeronautica(CMA) al AACR in ceea ce priveste cazurile clasa 2 si echipajul de cabina care nu indeplinesc conditiile de aptitudine conform Regulamentului UE 1178/2011
 • Toate documentele de examinare si investigatiile vor fi puse la dispozitia CMA in scopul auditurilor si a inspectiilor. Dosarele medicale ulterioare examinarilor medicale vor fi trimise catre CMA in cel mult o saptamana de la data deciziei de aptitudine.
 • AME respecta deciziile CMA in integralitate lor
 • AME revalideaza/reinnoieste un certificat medical doar daca este prezentat certificatul medical anterior sau dupa ce obtine confirmarea CMA
 • AME respecta in permanenta confidentialitatea medicala. AME detine facilitati care limiteaza accesul la documentele medicale ale pacientilor
 • AME permite accesul inspectorilor CMA in cabinetul medical pentru inspectarea facilitatilor cu sau fara preaviz.
 • AME aduce la cunostinta AACR daca se este anchetat de organismele de control pentru culpe medicale sau daca i-a fost suspenat dreptul de libera practica.
 • AME aduce la cunostinta AACR orice modificare a datelor de contact.

Certificare medicala pentru personalul aeronautic civil

 1. Personal aeronautic
  • piloti (LAPL, ATPL, CPL, PPL) avioane usoare ultrausoare balon planor
  • echipaj de cabina
  • personal tehnic PART 66 si LPTA
  • controlori trafic aerian
  • meteorologi aeronautici si personal tehnic pentru protectia navigatiei aeriene (PNA-TC)
  • personal tehnic pentru servicii de navigatie aeriana
  • dispeceri operatiuni zbor
  • personal dirijare sol
  • Formulare de cerere pentru efectuarea vizitei medicale