All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Vizită ECAC în România în cadrul noului Program de consolidare administrativă destinat îmbunătățirii accesabilității persoanelor cu dizabilități/mobilitate redusă în transportul aerian

În perioada 6 – 8 august 2019, o echipă a Conferinței Europene de Aviație Civilă (ECAC) este prezentă în România pentru dezvoltarea unui program pilot în domeniul aviației, cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu mobilitate redusă/dizabilități care călătoresc pe calea aerului. România, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) participă voluntar la programul inițiat de ECAC privind evaluarea calității asistenței acordate persoanelor cu dizabilități/mobilitate redusă la aeroporturi şi la bordul aeronavei. Obiectivul principal al acestui program îl reprezintă dezvoltarea unei metode sistematice și eficiente care să permită statelor membre ECAC să implementeze într-o manieră armonizată recomandările din Doc ECAC 30, Partea I, referitoare la asistența acordată persoanelor cu mobilitate redusă/dizabilități, fiind totodată avută în vedere consolidarea capacității statelor de a-și desfășura propriile activități de supraveghere în acest domeniu.
Astfel, echipa ECAC prezentă la București, împreună cu inspectori din cadrul AACR se întâlnesc în cadrul unor ședințe tehnice şi vizite de evaluare cu reprezentanți ai Aeroportului Internațional ”Henri Coandă” și ai Companiei Naționale de Transport Aerian TAROM  în scopul identificării unor eventuale acțiuni de îmbunătățire a activităților de respectare a drepturilor persoanelor cu mobilitate redusă/dizabilități care călătoresc pe calea aerului. Cu această ocazie, printre alte aspecte, temele de interes vor fi reprezentate de pregătirea personalului implicat în gestionarea activității pentru persoanele cu dizabilități/mobilitate redusă și signalistică în interiorul aeroportului.
Programul de evaluare a calității este în prezent în curs de dezvoltare, pe baza recomandărilor conținute în Doc ECAC 30, Partea I, Anexa 5-L, și în consultare cu Subgrupul din domeniul facilităților aeronautice privind transportul persoanelor cu mobilitate redusă. Astfel, vor fi elaborate proceduri și cele mai bune practici în beneficiul statelor member ECAC în activitățile lor de monitorizare și, în consecință, va fi dezvoltat cadrul general în vederea asigurării unei asistențe armonizate și de înaltă calitate pentru persoanele cu mobilitate redusă.