All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
TRANSPARENȚĂ AACR CU PRIVIRE LA SERVITUȚILE AERONAUTICE CIVILE ȘI STADIUL CERERILOR DEPUSE PENTRU OBȚINEREA AVIZELOR TEHNICE

În vederea menținerii unui nivel ridicat de transparență și a unei bune cunoașteri privind servituțile aeronautice civile ce pot greva asupra unui amplasament, persoanele interesate pot accesa adresa http://www.caa.ro/pages/necesitate-aviz.
Condiţiile, restricţiile şi obligaţiile impuse sau recomandate de reglementările aeronautice civile naţionale şi/sau internaţionale pentru realizarea şi menţinerea siguranţei zborului şi manevrelor aeronavelor în spaţiul aerian şi la sol constituie servituţi aeronautice civile, care definesc un regim de protecţie adecvat, în interes aeronautic civil.
Avizele la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zonele cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului se emit de AACR la cererea beneficiarilor/titularilor (unităţi de aviaţie civilă, persoane juridice sau fizice), în nume propriu sau prin împuterniciţi legal, cu respectarea prevederilor actelor normative aplicabile.
Practic, cu ajutorul noii aplicații, persoanele interesate pot verifica dacă obiectivul / constructia se află în zone cu servituți aeronautice civile și dacă este nevoie de avizul AACR pentru acestea.
In plus, AACR vine în întâmpinarea necesității de informare a beneficiarilor avizelor privind stadiul evaluării documentației tehnice pentru obiectivele situate în zonele cu servituți aeronautice, prin posibilitatea accesării adresei http://www.caa.ro/pages/stadiu-aviz. Astfel, se pot descărca după caz, adresele de solicitare date/ informații, adresele de restricție/ respingere, avizele, emise de AACR.