All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Stadiul de actualizare a cadrului legal european aplicabil activităților de zbor cu aeronave fără pilot

Începând cu data de 11.11.2018, ulterior intrării în vigoare a prevederilor Regulamentului nr. 1139/2018 competențele Agenției Europene de Siguranță a Aviației (EASA) au fost extinse, EASA având competența de a elabora și propune Parlamentului și Comisiei Europene, spre aprobare, acte normative ce au în vedere stabilirea de condiții pentru desfășurarea activităților de zbor, în spațiul aerian european, cu orice tip de aeronave civile (inclusiv cele fără pilot la bord).

În practică, acest lucru înseamnă că reglementările naționale prin care sunt stabilite condițiile legale în care se pot planifica și desfășura activitățile de zbor cu aeronave fără pilot cu masa maximă la decolare mai mică de 150 kg vor putea fi înlocuite progresiv în 2019 și 2020 de noile acte normative europene. Noile acte normative vor avea rolul de a stabili condițiile legale de planificare și desfășurare a activităților de zbor cu aeronave fără pilot aplicabile în toate statele membre UE, încurajând atât dezvoltarea unor aplicații inovatoare cât și crearea unei piețe unice europene a serviciilor publice furnizate cu ajutorul aeronavelor fără pilot.

În scopul de a asigura utilizarea în siguranță a aeronavelor fără pilot, actele normative vor facilita, respectarea prevederilor legale privind dreptul la intimitate a tuturor cetățenilor și vor contribui la soluționarea unor probleme privind securitate, ordinea publică și mediul, probleme expuse de experții statelor membre în cadrul procesului de elaborare a acestora. În plus, actele normative vor permite implementarea unui sistem de management al traficului aerian în cazul aeronavelor fără pilot (U-space), sistem de management necesar dezvoltarea operațiunilor aeriene cu aeronave fără pilot dincolo de linia vizuală vizuală și zonele aglomerate.

Actele normative aflate în curs de elaborare au la bază următoarele principii:
1. O abordare bazată pe risc și proporționaIitate: Noul cadru legislativ introduce trei categorii de operațiuni (deschise, specifice și certificate) în funcție de nivelul riscurilor implicate. Cerințele legale de proiectare și producție a aeronavelor fără pilot precum și cele privind planificarea și desfăpșurarea activităților de zbor va fi adoptată pentru fiecare categorie în parte. Operațiunile cu risc scăzut (categoria "deschisă") nu vor necesita autorizații speciale, dar vor face obiectul unor restricții operaționale stricte. Pentru operațiunile cu risc mediu, operatorii aeronavelor vor avea obligația de a solicite o autorizare din partea autorităților aeronautice civile naționale în baza unei evaluări standardizate a riscurilor sau a unui scenariu specific (categorie specifică). În cele din urmă, în cazul operațiunilor cu risc ridicat, se vor aplica regulile clasice de aviație (categoria certificată).

2. Împărțirea responsabilităților între UE și statele membre: Pentru a aduce flexibilitatea necesară, statele membre au competența de a stabili zone de spațiu aerian restricționate accesului aeronavelor fără pilot sau, dimpotrivă, să relaxeze condițiile existente. Înregistrarea aeronavelor și emiterea autorizațiilor necesare vor fi, de asemenea, puse în aplicare la nivel național, pe baza unor reguli comune.


În primul trimestru al anului 2019, Comisia Europeană intenționează să adopte două noi regulamente privind operațiunile de aeronave fără pilot astfel:

  • primul regulament urmează să stabilească regulile și procedurile de autorizare a activităţilor de zbor cu aeronavele fără pilot;
  • cel de-al doilea regulement urmează să stabilească specificațiile tehnice aplicabile aeronavelor fără pilot ce se intenţionează a fi utilizate în categoria "deschisă".

Ambele acte normative aflate în curs de elaborare/aprobare au la bază prevederile "Opiniei 01/2018", document publicat de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA) în data de 6 februarie 2018.

Mai multe detalii cu privire la acest subiect aici.