All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Reclamațiile pasagerilor cu privire la transport aerian (refuzul la îmbarcare, anularea sau întârzierea prelungită a zborurilor) sunt de competența ANPC

AACR informează că autoritatea competentă să soluționeze reclamațiile pasagerilor curselor aeriene cu privire la refuzul la îmbarcare, anulării sau întârzierii perelungite a zborurilor este Autoritatea Națională de Protecția Consumatorului.
Astfel, potrivit HG 1912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consliliului din 11 februarie 2004, care stabilește reguli comune privind compensarea și asistența acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare și al anulării sau întârzierii zborurilor și care abrogă Regulamentul  (CEE) nr. 295/91, Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului este desemnată ca autoritate competentă să soluționeze plangerile pasagerilor din transport aerian.
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 este aplicabil întregului spațiu aerian al UE, împreună cu Islanda, Norvegia, Elveția și regiunile Guyana Franceza, Martinique, Mayotte, Guadeloupe și La Reunion, Saint-Martin, Madeira, Azores și Insulele Canare.
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 este aplicabil zborurilor care pleacă dinspre Uniunea Europeana, indiferent dacă este un zbor intracomunitar sau internațional. Zborurile care pleacă înspre Uniunea Europeana, sunt acoperite în măsura în care sunt operate de un transportator aerian al UE.
AACR informează pasagerii că trebuie să se adreseze direct ANPC atunci când au de reclamat aspecte ce țin de anularea ori întârzierea prelungită a zborurilor sau de refuzul la îmbarcare. AACR precizează că primește din partea pasagerilor plângeri pe care, conform legii  nu are competența să le soluționeze trimitându-le către ANPC, fapt care duce la  întârzierea soluționării reclamațiilor înaintate de  pentenți.
Formularul pentru reclamații pentru transportul aerian se regasesc pe site-ul oficial al ANPC aici.