All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Publicare ghid AAACR de elaborare şi verificare memoriu de prezentare (MOE) organizaţii autorizate PART 145

AACR a publicat pe pagina proprie de internet Circulara de Navigabilitate cod CN-AW-M.003 " Memoriu de prezentare (MOE) a organizaţiei de întreţinere PART 145 - Cheklist". Mai multe informatii aici (pct. 4 "Circulare").
Formularul introdus de această circulară poate fi accesată aici (pct. 8).