All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Publicare ghid AAACR de elaborare şi verificare memoriu de prezentare (CAME) organizaţii autorizate PART M, Subpartea G

AACR a publicat pe pagina proprie de internet Circulara de Navigabilitate cod CN-AW-C.001 " Memoriu de prezentare (CAME) a organizaţiei de management continuitate navigabilitate PART M, Subpartea C - Cheklist". Mai multe informatii aici (pct. 4 "Circulare").
Formularul introdus de această circulară poate fi accesată aici (pct. 10).