All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Protocol AACR - ANPD pentru accesibilitate mai bună pentru persoanele cu dizabilități/mobilitate redusă în aeroporturile din România și la transportatorii aerieni care operează pe aeroporturile românești

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) au încheiat un protocol de colaborarea pentru realizarea în comun a unor activități care vizează dreptul persoanelor cu dizabilități și persoanelor cu mobilitate redusă la libera circulație, libertatea de alegere și tratament nediscriminatoriu în aeroporturile din România și la transportatorii aerieni care opereză pe aeroporturile românești.
Astfel, cele două autorități vor colabora la elaborarea și implementarea unor proceduri unitare privind activitățile de monitorizare desfășurate potrivit HG nr. 787/2007, și control desfășurate potrivit Regulamentului (CE) nr.  1107/2006, privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, în aeroporturile naționale și la transportatorii aerieni care operează pe aeroporturile naționale din România. De asemenea, protocolul stipulează că cele doua instituții se vor informa reciproc cu privire la situații semnalate de către persoane cu dizabilități și persoane cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului.
În plus, ANPD va acorda sprijin AACR în îndeplinirea activităților care decurg din noul Program de consolidare administrativă dezvoltat de ECAC (Conferința Europeană de Aviație Civilă) care desfășoară în prezent un program pilot destinat uniformizării standardelor privind accesabilitatea persoanelor cu dezabilități/mobilitate redusă la transportul aerian.
Protocolul de colaborare între AACR si ANPD a fost semnat pe data de 6 august, la sediul Autorității Aeronautice Civile Române.