All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Proiect ediţia 2/2018 a RACR AZAC

In scopul alinierii cadrului legislativ national cu prevederile Anexei I a Regulamentului nr. 1139/2018, AACR a elaborat si publicat pe pagina proprie de internet, editia 2/2018 a RACR AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile".

O copie electronia a proiectului editiei 2/2018 a RACR AZAC se poate obtine aici.  Observatiile/ propunerile de modificare/completare a textului actului normativ mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 15.11.2018.