All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
PRECIZĂRI AACR REFERITOARE LA VALABILITATEA CERTIFICATELOR EMISE PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE ÎN BAZA REGULAMENTELOR EUROPENE ȘI NAȚIONALE

În conformitate cu Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și art.12 (1) din Ordonanța Militară nr.3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 și a Raportului AACR nr. 8321/30.03.2020, AACR face următoarele precizări referitoare la valabilitatea certificatelor emise persoanelor fizice și juridice în baza regulamentelor europene și naționale:

  1. Valabilitatea documentelor de certificare* emise în baza regulamentelor europene, care expiră înainte de data de 31.07.2020, se prelungește, în baza art.71(1) din regulamentul EU nr.1139/2018, cu o perioadă de patru (4) luni sau până la expirarea exceptării, cu posibilitatea de extindere a acestui interval cu încă 4 luni, daca situatia la data respectivă o va impune. Raportul privind acordarea unor exceptări de la cerințele unor regulamente ale Comisiei Europene și ale Parlamentului în domeniile ACW / OPS / ATCO / CAW, în baza prevederilor art.71(1) al Regulamentului 2018/1139 (nr. 8321/30.03.2020), poate fi consultat aici.
  2. Pe perioada stării de urgență, documentele emise în baza regulamentelor naționale eliberate de AACR care expiră în această perioadă, își mențin valabilitatea. Prelungirea valabilității acestor documente se poate efectua în maxim 90 zile de la data încetării stării de urgență.
* Prin documente de certificare se înțeleg licențe, precum și calificările/ autorizațiile/certificatele asociate acestora, inclusiv certificatele ori avizele medicale, emise pentru personalul aeronautic. Dispozițiile menționate mai sus se aplică și persoanelor juridice pentru care au fost emise certificate și/sau autorizații în baza reglementărilor naţionale sau a regulamentelor europene.