All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
!!! Legislație unică europeană în domeniul aeronavelor fără pilot cu prevederi obligatorii și pentru România

Începând cu data de 11.09.2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 1139/2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului, act normativ ale cărui prevederi sunt obligatorii și pentru România.  
 
În ceea ce privește domeniul aeronavelor fără pilot, textul actului normativ mai sus menționat este rezultatul politicii europene adoptate de statele membre, politică prezentată în cadrul a trei conferințe europene în urma cărora au fost adoptate:
1. RIGA DECLARATION ON REMOTELY PILOTED AIRCRAFT (drones) "Framing the future of aviation" (Riga – 06 March 2015);
2. WARSAW DECLARATION "Drones as a leverage for jobs and new business opportunities" (Warsaw – 24 November 2016);
3. DRONES HELSINKI DECLARATION (Helsinki – 22 November 2017).
 
În prezent, reprezentanții Comisiei Europene, EASA precum și cei ai statelor membre au finalizat actele delegate/actele de implementare necesare implementării prevederilor Regulamentului nr. 1139/2018. Documentele vor fi prezentate în Parlamentul European, în scopul aprobării, în cursul lunii aprilie 2019.

Pentru o completă informare subliniem faptul că, până la aprobarea acestor documente, statele membre vor continua să aplice legislația națională specifică domeniului aeronavelor fără pilot, în vigoare.