All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
JARUS Plenary Meeting, Bucuresti 27-31 martie 2017

În contextul în care:

 1. la nivel internațional se constată o multiplicare a domeniilor societății în care utilizarea aeronavelor fără pilot la bord este utilă atât din punct de vedere al eliminării riscului de accidente/incidente în cazul echipajului uman dar și al rentabilității economice;
 2. preţurile din ce în ce mai accesibile care fac posibilă achiziționarea fără restricții a aeronavelor fără pilot la bord;
 3. este aproape imposibilă monitorizarea aeronavelor fără pilot la bord care operează în spațiul aerian;
 4. se constată o imposibilitate de monitorizare a activităţilor de producţie în viitor, ca urmare a dezvoltării posibilităţilor de fabricație a structurii aeronavelor fără pilot la bord prin utilizarea imprimantelor 3D;
 5. se constată o încurajare a dezvoltării sistemelor aeriene ce implică aeronave fără pilot la bord în totalitate autonome;
 6. Comisia Europeană a lansat diferite inițiative/propuneri legislative de încurajare a utilizării aeronavelor fără pilot la bord în operațiuni aeriene specifice domeniul transportului aerian (poștă rapidă, livrări de produse etc.);
 7. se constată o creșterea riscului privind afectarea siguranţei naţionale și a siguranţei ordinii publice precum și încălcarea dreptului la intimidate al cetățeanului în condițiile existenţei în prezent a unui cadru legislativ incomplet și insuficient consolidat .
  la București, în perioada 27-31 martie 2017, se desfășoară prima întâlnire a grupului de lucru JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems).

JARUS este un grup de lucru constituit din experți ai autorităţilor naţionale de aviaţie civilă şi al organismelor și organizațiilor regionale/internaționale de aviație civilă. Grupul de lucru a fost constituit în anul 2011 de către reprezentanți ai autorităților naționale de aviație civilă din Italia, Franța, Olanda, Germania și SUA. În prezent, din grupul de lucru, fac parte specialişti ai autorităţilor naţionale de aviaţie civilă din 50 de state de pe toate continentele.

La sfârşitul anului 2015, reprezentanţii industriei de profil, în scopul de a asigura suportul tehnic, au creat Stakeholder Consultation Body (SCB). SCB şi-a nominalizat câte un reprezentant pentru fiecare din cele 7 subgrupuri de lucru ale JARUS, acest reprezentant având un statut de observator.

Scopul JARUS este acela de a se elabora un set unic de cerinţe tehnice, de siguranţă şi operaţionale în vederea integrării în spaţiul aerian controlat şi de certificare a aeronavelor civile fără pilot la bord (UAV / RPAS / drone). Cerinţele tehnice elaborate în cadrul grupului de lucru are în vedere următoarele:

 1. certificarea de tip și navigabilitate a aeronavelor;
 2. certificarea echipamentelor conexe utilizate pentru comanda și controlul aeronavelor,
 3. autorizarea organizațiilor de proiectare, producție și întreținere;
 4. licențierea operatorilor și autorizarea centrelor de instruire;
 5. licenţierea personalului tehnic aferent.
Ca și o recunoaștere valorii activității JARUS la nivel internațional dar și în scopul urgentării elaborării şi implementării unui cadru legislativ aplicabil domeniului aeronavelor fără pilot la bord, cadrul legislativ uniform la nivel european, JARUS a fost desemnat, de Comisia Europeană, ca „organism tehnic” cu atribuții în domeniul elaborării reglementărilor aplicabile planificării şi desfăşurării activităților de zbor în care sunt implicate aeronavele fără pilot la bord.

România, prin AACR a devenit membră a JARUS, și participă la lucrările grupului de lucru începând cu ianuarie 2015.