All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Informații obținere avize AACR

Vă informăm că începând cu data de 28.06.2020 intră în vigoare Ordinul nr. 893/2020 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 2/2020.
Documentațiile tehnice care se vor depune în vederea obținerii avizului se întocmesc cu respectarea prevederilor RACR-AVZ, ediţia 2/2020 și a Deciziei Directorului General al AACR de aprobare a Conținutului și structurii documentației care se depune la AACR în vederea emiterii avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României.
Informații suplimentare sunt postate pe site-ul AACR la adresa http://www.caa.ro/pages/informatii-emitere-avize.