Implementare cerinţe EN 4179 / NAS410 şi constituirea Boardului Naţional Aeronautic NDT (NANDTB România)

Având în vedere
1. filozofia şi politica agenţiei europene în domeniul controlului nedistructiv (NDT) detaliată cu ocazia şedinţei grupului de lucru consultativ „Production & Continuing Airworthiness” (TeB), şedinţă desfăşurată în perioada 07-08.12.2017, la sediul din Koln, Germania, al EASA – punct de vedere expus în prezentarea „Assessment / accreditation of National Aerospace NDT Boards”;
2. observaţiile la proiectul de act normativ RACR NDT, ediţiei 1/2017 primite de AACR,
în data de 23 ianuarie 2018 la sediul AACR a avut loc o şedinţă comună a reprezentanţilor AACR cu reprezentanţii membrilor fondatori ai Ro-NANDTB (Boardul Naţional Aeronautic NDT).
 
În cadrul şedinţei comune au fost discutate următoarele subiecte:
a. informaţiile rezultate în urma participării la reuniunea grupuli de lucru TeB precum şi impactul acestora asupra legislaţiei naţionale specifice domeniului NDT dar şi a proiectului comun de actualizare a cadrului legislativ specific;
b. punctul de vedere al AACR cu privire la observaţiile transmise de părţile interesate la proiectul de act normativ RACR NDT, ediţia 1/2017;
c. activităţile necesare pentru constituirea şi recunoaşterea, de către AACR, a Ro-NANDTB (Boardul Naţional Aeronautic NDT).