High Level Meeting Cybersecurity in Civil Aviation

Astăzi, 9 noiembrie 2016, la București a fost decis planul de acțiune european pentru stoparea atacurilor cibernetice asupra domeniului aeronautic. În cadrul conferinței internaționale “High Level Meeting Cybersecurity in Civil Aviation“ organizate de Agentia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei(EASA), Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), în cooperare cu Comisia pentru transporturi și infrastructură din cadrul Camerei Deputaţilor, principalii decidenți în asigurarea siguranței zborurilor și din domeniul industriei aeronauticii au stabilit foaia de parcurs pentru lupta comună împotriva criminalității cibernetice.
Având în vedere evoluţia rapidă a naturii ameninţărilor cibernetice, problematica securităţii cibernetice a devenit prioritară pentru majoritatea statelor, în acest sens s-au creat organisme specializate la nivele naționale, UE şi NATO, care derulează demersuri pentru reglementări  necesare dezvoltării mecanismelor de apărare cibernetică.
Astfel, astăzi a fost dat startul unei cooperări strânse, materializată prin înființarea unor grupuri de lucru comune din care fac parte specialiști în IT și specialiști în siguranță și securitate aeronautică, care să genereze un plan de acțiune în domeniul aviației  pentru consolidarea cooperării, punerea în comun a cunoștințelor, informațiilor și competențelor de specialitate pentru a face să crească reziliența cibernetică a Europei și a lumii întregi. “Aviația are nevoie de produse și servicii de securitate cibernetică de calitate, abordabile și interoperabile. Posibilitatea de a fi integrată proactiv în sistemul global de protecție și de asigurare a  securității cibernetice, reprezintă o oportunitate majoră pentru sectorul de profil din UE”, a declarat directorul Autorității Aeronautice Civile Române, Armand Petrescu.
Statisticile arată că anul acesta au fost raportate, peste 1000 de atacuri cibernetice care impactează lunar sectorul industriei aeronautice la nivel global. De asemenea, potrivit unui sondaj recent, cel puțin 80 % dintre societățile europene s-au confruntat în ultimul an cu unul sau mai multe incidente din domeniul securității cibernetice, iar numărul incidentelor de securitate din toate sectoarele economice a crescut la nivel mondial cu 38 % în 2015. Această situație afectează companiile europene, indiferent de dimensiune, și amenință să submineze încrederea în economie.
În ultima perioadă, în domeniul aviației, infractorii cibernetici devin din ce în ce mai abili și mai motivați. Infrastructura de control și management al traficului aerian, instalațiile și sistemele aeroporturilor, precum și aeronavele devin ținta atacurilor cibernetice. Pornind de la importanţa componentelor sectorului aeronautic, unele instalații, infrastructuri și servicii făcând parte din infrastructura critică națională sau europeană, protecţia față de amenintările cibernetice capătă un rol esențial în asigurarea stabilității sistemului aviației civile.
Ultimele sondaje arată că 85% dintre directorii din cadrul industriei aeronautice consideră securitatea cibernetică o problema semnificativă (cu 25% mai mult decât media celorlalte sectoare). 91% dintre companii au în vedere investiții în domeniul securității cibernetice în următorii 3 ani, investițiile la sfârșitul anului 2016 cifrându-se la 1,86 mld USD.
Având în vedere aceste cifre, EASA și autoritățile naționale, ministerele de resort,  alături de celelalte foruri internaționale din domeniul aeronautic și de industrie trebuie au decis să pregătească gestionarea acestor atacuri cibernetice care sunt tot mai sofisticate și nu țin cont de granițe.
La forum și-au adus aportul reprezentanţi de marcă ai instituţiilor Uniunii Europene, NATO, EUROCONTROL, al Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA), Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice (ENISA), Conferinta Aviatiei Civile Europene (ECAC), specialişti români și străini în combaterea criminalității cibernetice (CERT.EU, CERT.RO), precum și reprezentanți ai industriei europene de profil.
Pentru țara noastră aceasta reuniune este importantă atât prin desfăşurarea acesteia la București cât și prin deciziile luate la finalul acestei reuniuni. Startul în cooperarea multifuncțională demonstrează  capacitățile României de asigurare a pârghiilor necesare pentru consolidarea dialogului la cel mai înalt nivel între autorităţile cu atribuții în domeniul aviației si cele cu atribuții în domeniul securității cibernetice, în vederea menținerii standardelor de siguranță în aviația civilă.
Relații publice AACR