All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Desfășurarea activității de pregătire și verificare recurentă a personalului navigant al operatorilor aerieni români conform Regulamentului (EU) nr. 965/2012, după data de 31.07.2020

Având în vedere faptul că operatorii aerieni români pot întâmpina în continuare dificultăți în planificarea și efectuarea pregătirii si verificării recurente aceștia pot solicita individual de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română emiterea de exceptări de la prevederile Regulamentului (UE) nr. 965/2012, conform cerințelor art. 71(1) al Regulamentului (UE) nr. 2018/1139, cu enumerarea circumstanțelor neprevăzute și a nevoilor operaționale urgente care afectează personalul navigant, condiționat de îndeplinirea cumulativă a elementelor din art. 71(1) al Reg. (UE) nr. 2018/1139. În acest sens, gasiți mai multe informații accesând notificarea operațională NO-001 din 31.07.2020.