All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Delegația României prezentă la a 40-a Adunarea generala ICAO, la Montreal

Reprezentanții celor 193 state membre ale ICAO (Organizația Internațională a Aviației Civile), printre care și România, sunt prezenți la cea de-a 40-a sesiune a Adunării Generale a ICAO, care se desfășoară la Montreal, Canada, în perioada 24 septembrie - 4 octombrie 2019, pentru a stabili politica mondială a Organizației pentru următorii 3 ani. Organizația Internațională a Aviației Civile este o agenție a Națiunilor Unite, care codifică principiile și tehnicile de navigație aeriană internațională, și care se îngrijește de planificarea și dezvoltarea transportului aerian internațional pentru a asigura creșterea siguranței în aviație. ICAO a fost fondat ca urmare a semnării Convenţie privind aviaţia civilă internaţională, la Chicago, pe 7 decembrie 1944. Adunarea generală ICAO este organul suveran al Organizației, se întrunește cel puțin o dată la trei ani și este convocat de organul de conducere al ICAO, Consiliul.
Statele membre ICAO au pe agenda discuțiilor Adunării generale elaborarea de politici, implementarea activităților și planificarea pe termen lung a activității Organizației în traficul aerian global privind navigația aeriană, siguranța zborului, securitatea aviației, facilitarea, economia și reglementarea transportului aerian, legislația aeriană internațională, protecția mediului, cooperarea tehnică, asistența tehnică, instruirea personalului aviației, îmbunătățirea eficienței și eficacității ICAO.
În cadrul Adunării se discută și aspecte de natură administrativă, precum și alegerea unui nou Consiliu, cel mai înalt organ de conducere permanent al ICAO, pentru perioada 2020 - 2022.
Anul acesta se clelebrează în cadrul Adunării și împlinierea a 75 de ani de la semnarea Convenției privind aviația civilă internațională, adoptată la Chicago la 7 decembrie 1944.