All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Campanie UE de sensibilizare și responsabilizare cu privire la utilizarea aeronavelor fără pilot

 Siguranță pentru operatori   

 Asigurare și răspundere pentru operatori

  Protecția vieții private și a datelor          

Având în vedere aplicaţiile din ce în ce mai diversificate în care pot fi utilizate aeronavele fără pilot (supraveghere/monitorizare obiective, aplicaţii cadastrale, filmare/fotografiere aerienă, căutare/salvare, utilizare recreaţională (aeromodelism) etc.) precum şi faptul că legislaţia specifică domeniului activităţilor de zbor în care sunt implicate aeronavele fără pilot este, în prezent, una specifică fiecărui stat membru UE în parte a generat, în rândul operatorilor acestor aeronave, o serie de probleme cu privire la respectarea condiţiilor de legalite în cee ace priveşte planificarea şi desfăşurarea activităţilor de zbor în diferite state.

Această situaţie a determinat Comisia Europeană să finanțeze o serie de campanii de sensibilizare, informare și responsabilizare a publicului larg cu privire la condiţiile legale de planificare şi utilizare a aeronavelor în diferite state membre UE.

În susţinerea acestor campanii de informare, având în vedere complexitatea condiţiilor legale de desfăşurare a activităţilor de zbor cu aeronave, Comisia Europeană a finanţat o platformă electronică în scopul facilitării accesului la actele normative naţionale specifice domeniului. Informaţiile accesibile pe această platformă au scopul de a explica, pe înţelesul tuturor, condiţiile legale de utilizare a aeronavelor de zbor fără pilot precum şi un index al acestor acte normative.

Pentru o completă informare reamintim faptul că începând cu data de 11.09.2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 1139/2018 privind “normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului”, act normativ ale cărui prevederi sunt obligatorii și pentru România. În baza prevederilor Regulamentului nr. 1139/2018, în perioada 2019 – 2020 se vor adopta o serie de acte normative cu aplicabilitate direct în toate state membre UE, acte normative ce au rolul de a uniformiza condiţiile legale de planificare şi desfăşurare a activităţilor de zbor cu aeronave fără pilot în spaţiul aerian european.

Mai multe informaţii cu privire la acest subiect găsiţi aici: