All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ, DECORATĂ DE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

    Autoritatea Aeronautică Civilă Română a primit, la 25 de ani de activitate, una dintre cele mai înalte disticții oferite de Statul român, drept recunoștință a activității depuse în domeniul aviației la nivel național și mondial.
Într-un cadru solemn, Presedintelui Consiliului de Administraţie al AACR, Dl. Sorin Encuțescu, i-a fost înmânat Ordinul “Virtutea Aeronautică” în grad de Cavaler cu însemn de pace, pentru civili”, de către Consilierul prezidențial, Cosmin Ştefan Marinescu, însărcinat de Președintele României să ofere această distincție într-un cadru oficial.
    Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la înfiinţarea Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), una dintre cele mai importante instituţii din domeniul aviaţiei civile, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile.
Încă de la înfiintare, în cei 25 de ani de activitate, AACR a  exercitat o funcție importantă de supervizare a siguranţei și securitații în aviaţia civilă la nivel naţional. Totodată, Autoritatea Aeronautică Civilă Română îndeplineşte funcţiile şi sarcinile specifice de supervizare a siguranţei zborului, precum şi a tuturor celor stabilite prin legislaţia Uniunii Europene, inclusiv în cazul aplicării prevederilor tratatelor internaţionale, în domeniul aviaţiei civile, la care România este parte, precum şi a acordurilor bilaterale încheiate cu Autorităţile de Aviaţie Civilă din alte state.
    În domeniul siguranţei aviaţiei civile specialiştii din cadrul AACR au elaborat şi monitorizat Programul Naţional de Siguranţă în Aviaţia Civilă, Programul Naţional de Facilităţi Aeronautice şi Planul Local de Implementare a Cerului Unic. Au fost emise directive, proceduri şi instrucţiuni privind aplicarea legislaţiei şi reglementărilor din domeniul aviaţiei civile, precum şi circulare de aeronautică civilă.  AACR a asigurat certificarea, licenţierea, autorizarea şi supravegherea continuă a personalului aeronautic, a aeronavelor şi aerodromurilor civile, a sistemelor, echipamentelor şi tehnicii aeronautice, a furnizorilor de servicii şi agenţilor aeronautici.
    De asemenea, în domeniul securităţii aviaţiei civile, experţii din cadrul AACR au elaborat şi monitorizat Programul naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile, punerea în aplicare şi respectarea reglementărilor în domeniu.
Prin operarea avionului propriu de tip Beechcraft 350 Super King Air, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a asigurat verificarea din zbor în vederea autorizării, verificării periodice şi supravegherii funcţionării mijloacelor de navigaţie aeriană, comunicaţiilor în domeniul aeronautic, precum şi verificarea procedurilor instrumentale de navigaţie aeriană.
    Datorită eforturilor susţinute de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, România a obţinut, în anul 2002, statutul de membru Joint Aviation Authorities cu drepturi depline, lucru care a condus la transpunerea în legislaţia aeronautică naţională şi, totodată implementarea, cerinţelor comune specifice activităţilor de aviaţie civilă privind certificarea de tip, proiectarea, fabricaţia şi întreţinerea aeronavelor, operaţiunile de zbor şi licenţierea personalului navigant. 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română a contribuit decisiv la semnarea Acordului bilateral în domeniul siguranţei aviaţiei (BASA - Bilateral Aviation Safety Agreement) încheiat în septembrie 2002, între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii asumându-şi calitatea de Agent Executiv pentru aplicarea, în numele României, a prevederilor acestuia.
    După intrarea României în Uniunea Europeană, activitatea Autorităţii Aeronautice Civile Române a fost auditată de către organismele europene şi mondiale care au apreciat profesionalismul şi expertiza valoroasă existentă la nivelul instituţiei şi care situează AACR între primele două autorităţi din Europa (la nivel EASA) şi în primele zece în lume (la nivel ICAO).
    În ultimii ani Autoritatea Aeronautică Civilă Română a organizat importante reuniuni internaţionale în colaborare cu ICAO (International Civil Aviation Organisation) si EASA (European Agency for Safety Aviation) cum ar fi: EASA - Aviation Risks Arising from Conflict Zones (septembrie 2015); EASA - High Level Conference on Cybersecurity in Civil Aviation (noiembrie 2016) şi ICAO Europe, Middle East and Africa (EMEA) Cybersecurity in Civil Aviation (mai 2018), care au marcat iniţiative deosebit de importante pentru aviaţia europeană şi mondială precum Task Force on Conflict Zone, European Strategy for Cybersecurity in Civil Aviation (EASA) sau Global Cybersecurity Strategy (ICAO).
Aniversarea a 25 de ani de activitate a AACR reprezintă  un moment de recunoaştere a performanțelor acesteia, la eveniment paricipâmd reprezentanți ai Președinției României, oficiali, foştii directori ai AACR şi personalul din cadrul Autorităţii.