All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Autoritatea Aeronautica Civila Romana a incheiat un protocol de cooperare cu CERT-RO

La sediul Autorității Aeronautice Civile Române a avut loc, în data de 11 aprilie 2017, ceremonia de semnare a Protocolului de cooperare dintre Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO și Autoritatea Aeronautică Civilă Română - AACR.
La ceremonie au fost prezenți dl. Augustin Jianu, Ministrul comunicațiilor și societății informaționale, dl. Ion Trocaru, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor, dl. Mihai Ionescu, Directorul al Direcţiei Transport Aerian din cadrul Ministerului Transporturilor, dl. Armand Petrescu, Directorul general al Autorității Aeronautice Civile Române, dl. Daniel Ioniţă, din partea CERT-RO, precum și alţi reprezentanți ai AACR şi CERT-RO.
Protocolul are la bază principiile Strategiei de securitate cibernetică a României ce vizează definirea și menținerea unui mediu virtual sigur, rezilient și de încredere. Se urmărește de asemenea transpunerea în domeniul aviației civile române a prevederilor cuprinse în  Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune.
În cadrul ceremoniei dl. Augustin Jianu - Ministrul comunicațiilor si societății informaționale a menționat : “ Felicit Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi CERT-RO pentru încheierea acestui protocol de colaborare menit să contribuie la creșterea rezilienței rețelelor informatice din domeniul aviației civile. Totodată doresc să informez că Ministerul Comunicațiilor şi Societății Informaționale a lansat pe site-ul ministerului o consultare publică menită să sprijine definirea cadrului strategic, instituțional și legal cu privire la transpunerea Directivei privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS).”
Directorul General al AACR, dl. Armand Petrescu, a subliniat :” AACR este prima autoritate din Europa  care semnează un astfel de protocol de colaborare cu o structura de tip CERT național. Este un pionierat în domeniul aviației civile de a construi pragmatic un proiect pilot în domeniul securității cibernetice pe care apoi să îl putem oferii ca un model pe care să îl multiplicăm la nivel regional şi european.”
Colaborarea dintre cele doua entități va facilita schimbul de informații referitoare la incidentele sau evenimentele de securitate cibernetică, care pot afecta rețelele informatice ale Autorității Aeronautice Civile din România şi a altor agenți aeronautici civili români. De asemenea se va asigura concentrarea eforturilor comune pentru derularea de activități în domeniul securității cibernetice, care să ducă la formarea unei culturi de securitate a persoanelor din aria de responsabilitate a celor două entități.
Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi CERT-RO vor colabora în vederea înființării unui Centru de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică dedicat domeniul aviației civile cu misiunea de a transmite informații si a asigura asistenţa operatorilor aerieni, organizațiilor de mentenanța, aeroporturilor, furnizorilor de servicii de navigație aeriana ş.a. în vederea protejării elementelor de infrastructură critică cibernetică.
Cele două părți au convenit să deruleze activități comune în vederea prevenirii și înlăturării incidentelor de securitate cibernetică ceea ce va asigura dezvoltarea capabilităților în domeniul aviației de a gestiona riscurile şi amenințările cibernetice contribuind în acest fel la creșterea siguranței zborurilor şi a securității aeronautice.
Despre AACR:
Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea, în condițiile prevăzute de Codul aerian civil, a funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă la nivel național şi a competenţelor delegate de Ministerul Transporturilor în domeniul securității aviației civile, potrivit reglementărilor în vigoare.
 
Despre CERT-RO :
Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO este instituție publică cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, funcționând ca structură independentă de expertiză și cercetare-dezvoltare în domeniul protecției infrastructurilor cibernetice.