Acord global pentru reducerea emisiilor din aviaţie, agreat la nivel mondial

         Organizația Aviației Civile (Internațonală ICAO) a adoptat în octombrie a.c.,  în cadrul celei de a 39-a Adunări Generale, acordul – cadru de  reduce a emisiilor avioanelor de pasageri și de marfă, care în prezent generează anual, mai mult de 10 000 de tone de gaze cu efect de seră.
         Acordul prevede aplicarea unor scheme de neutralizare a emisiilor de carbon rezultate. Astfel, producătorii de avioane vor fi nevoiți să investeasc o parte din profit în proiecte verzi, cu rol de prevenire al eliminării gazelor cu efect de seră sau captarea și stocarea lor. Până la sfârşitul lui 2026, schema de neutralizare va fi voluntară, urmând ca abia din 2027 să aibă caracter obligatoriu.
         Până în prezent, 60 de state şi-au luat angajamentul să respecte acordul. Împreună, acestea generează 8% din poluarea rezultată din industria aeriană. Cei mai mari poluatori, China şi SUA, au declarat că se vor conforma prevederilor până în 2021, pe când India şi Rusia nu s-au alăturat iniţiativei.
         Tratative despre impunerea unor limite de poluare pentru industria aeronautică se purtau deja de 6 ani în cadrul ICAO. În februarie a.c., 23 de ţări, printre care şi Statele Unite, au agreat să impună industriei aeronautice o scădere de 4% a consumului de combustibil în timpul zborului, până în 2028. Trebuie însă menţionat că cel mai mare consum se înregistrează în timpul decolării şi aterizării.
         Acordul cadru urmează să fie adoptat de consiliul de conducere al ONU, având în vedere ca ICAO este organism specializat al ONU pentru aviația civilă.