All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
AACR organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de funcționar în cadrul Compartimentului Registratură

    AACR organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de funcționar în cadrul Compartimentului Registratură din cadrul Biroului Administrativ structura Serviciul Gestiune Administrativă și Financiară din subordinea Directorului General (pe perioada suspendării CIM al titularului de post, dar nu mai mult de data de 30.04.2021).
    Cerințele, bibliografia și condițiile de organizare a concursului de ocupare a postuuli respectiv sunt publicate la http://www.caa.ro/page/cariera .
    Dosarul de concurs va fi depus la Registratura Autorităţii Aeronautice Civile Române până la data de 17.07.2019 (inclusiv).