All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
AACR implicată în dezvoltarea legislației naționale și internaționale în domeniul Securității cibernetice în aviația civilă

Securitatea cibernetică este o problematică relativ nouă pentru sectorul aviației civile, deși incidente concrete sau teste de evaluare a securității cibernetice – derulate la nivel global, în ultimii ani – avertizează că vulnerabilitățile și amenințările specifice predispun aviația la riscuri majore care se pot concretiza în afectarea, distrugerea sau indisponibilizarea resurselor fizice, economice și informaționale, și pot chiar aduce atingere integrității fizice umane.
            Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) abordează în mod proactiv necesitatea asigurării securității cibernetice la nivelul aviației civile naționale, contribuind în egală măsură și la dezvoltarea direcțiilor strategice internaționale, în domeniu, în colaborare cu Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO), Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA), Conferința Europeană a Aviației Civile (ECAC) și alte organizații/ instituții specializate, de talie europeană sau mondială.
            În prezent, AACR contribuie la dezvoltarea cadrului legislativ care stabilește reperele de dezvoltare și coordonare a eforturilor de securitate cibernetică la nivelul aviației civile naționale și care armonizează procesul aplicării unor reglementări complementare, ce vizează securitatea sistemelor și rețelelor informatice, protecția datelor, protecția infrastructurilor critice, respectiv protecția comunicațiilor. În implementarea viziunii pe termen mediu și lung, vor fi dezvoltate capabilități de management integrat al riscurilor de securitate cibernetică la nivelul aviației civile naționale, care vor permite corelarea funcțională cu rețelele naționale și internaționale de entități responsabile de securitatea cibernetică (ex. rețele de tip CERT).
Pe termen lung, securitatea cibernetică în aviația civilă va fi dependentă de adaptarea capacității instituționale de a răspunde la amenințările generate de tehnologiile digitale și emergente, care au tangență cu domeniul aviației civile (ex. Inteligența Artificială, automatizarea și autonomizarea serviciilor, dronele/ UAVs/ UASs, Smart City, Smart Airports, sisteme cibernetic-fizice și Internet of Things/ Internet of Aviation, tehnologia de comunicații 5G, s.a.).