All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
AACR a fost desemnată ca fiind organism responsabil cu punerea în aplicare a art. 16 alineatele (6), (9) și (11) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 931/2019 privind măsurile pentru aplicarea art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă[1], publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 20 iunie 2019, AACR a fost desemnată ca fiind organism responsabil cu punerea în aplicare a art. 16 alineatele (6), (9) și (11)
În această calitate, una din responsabilitățile principale constă în primirea și gestionarea sesizărilor din partea angajaților sau a personalului contractat din industria de aviație civilă, privind presupuse încălcări ale normelor de ”Cultură justă”. Detalii în acest sens se pot accesa aici.

 
[1] Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisieii, cu modificările și completările ulerioare