70 de ani de activitate pentru Biroul Regional pentru Europa şi zona Atlanticului de Nord (ICAO Paris)

ICAO PARIS (Biroul Regional pentru Europa şi zona Atlanticului de Nord) împlinește în august a.c., 70 de ani de activitate.
Biroul Regional pentru Europa şi zona Atlanticului de Nord (EUR/NAT), promovează și monitorizează punerea în aplicare a standardelor internaționale de aviație ale ICAO și practicile recomandate (SARP) în 56 de state membre ale ICAO (din cele 191 de state membre ale Convenției). De asemeni, la solicitarea statelor, Biroul Regional pentru Europa şi zona Atlanticului de Nord (EUR/NAT) oferă formare și orientare tehnică, referințã de reglementare la nivel mondial pentru a asigura activități mai sigure, mai eficiente și mai ecologice în domeniul aviației pentru Europa și Atlanticul de Nord.
Dezvoltarea continuă a aviaţiei civile în România şi dorinţa de a face cunoscute pe plan internaţional rezultatele şi performanţele obţinute în acest domeniu, a determinat țara noastră să adere în  1965 la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională (ICAO), încheiată la 7 decembrie 1944 la Chicago, devenind, prin Decretul Nr.194 din 24 aprilie 1965, stat contractant ICAO. Acest lucru a impus ca atribuţiile autorităţii aeronautice naţionale să fie puse în concordanţă cu prevederile Convenţiei de la Chicago şi a Anexelor la aceasta.
In decursul timpului, România a fost gazda mai multor conferințe ICAO organizate la București. Ca forum global de cooperare între statele membre și comunitatea aviatică mondială, ICAO (Organizația Aviației Civile Internaționale) emite standarde și practici pentru dezvoltarea în condiții de siguranță și în ordine a aviației civile mondiale. În prezent, există peste 10.000 de astfel de standarde și dispoziții cuprinse în anexele ICAO. Organizația are stabilite cinci obiective strategice în intervalul 2014-2016: sporirea siguranței aviației civile la nivel mondial; creșterea capacității și îmbunătățirea eficienței sistemului aviației civile; sporirea securității și facilitarea aviației civile la nivel mondial; dezvoltarea economică de transport aerian; minimizarea efectelor adverse asupra mediului ale activităților de aviație civilă.
Printre preocupările actuale ale ICAO se regăsesc și cele cu privire la  abordarea activităţii de instruire a noii generaţii de profesionişti din aviaţia civilă, pentru ca aceştia să se alinieze cerinţelor impuse de evoluţia tehnicii de aviaţie viitoare.
Una dintr recomandarile ICAO,  care au fost puse în aplicare de statele membre începând cu 2016, este cea cu privire la reducerea timpului de monitorizare la 15 minute, pentru aeronavele de linie aflate în zbor.