All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Informatii pentru industrie

Informatii pentru industrie

2. Informaţii pentru industrie      

    2.1. Securitatea expedierilor cargo   

        2.1.1. Lista agentilor abilitati cargo - Lista agentilor abilitati cargo va fi pusa la dispozitie la solicitarea scrisa in baza principiului "nevoia de a cunoaste"
        2.1.2. Informatii privind certificarea ca agent abilitat cargo
        2.1.3. Informatii privind certificarea ca expeditor cunoscut cargo
        2.1.4. Informaţii privind certificarea ca validator UE de securitate a aviaţiei
        2.1.5. Informaţii privind certificarea unui transportator aerian ca "transportator aerian de marfă sau poștă dintr-o țară terță" ACC3

    2.2. Securitatea proviziilor de bord    

        Lista furnizorilor abilitati de provizii de bord ( Lista furnizorilor abilitati de provizii de bord va fi pusa la dispozitie la solicitarea scrisa in baza principiului "nevoia de a cunoaste")

    2.3. Pregatirea personalului  

        2.3.1. Lista instructorilor aprobati (Lista instructorilor aprobati va fi pusa la dispozitie la solicitarea scrisa in baza principiului "nevoia de a cunoaste".) 
        2.3.2. Lista centrelor de pregatire autorizate/agreate in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 326/2012 
        2.3.3. Lista auditorilor de securitate a aviaţiei civile