A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/reglementari.php

Line Number: 69

Securitate aeronautica
All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Securitatea aviatiei civile

LEGISLAŢIE

H. Securitatea aviației civile și facilități aeronautice

1. Legislaţie europeană
 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

 

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11.03.2008 (consolidat)

privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002
►M1: Regulamentul (CE) nr. 18/2010 din 08.01.2010

 

Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei Europene din 02.04.2009 (consolidat)

de completare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008
►M1: Regulamentul (UE) nr. 297/2010 din 09.04.2010
►M2: Regulamentul (UE) nr. 720/2011 din 22.07.2011
►M3: Regulamentul (UE) nr. 1141/2011 din 10.11.2011
►M4: Regulamentul (UE) nr. 245/2013 din 19.03.2013

2.

Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei Europene din 18.12.2009

de stabilire a criteriilor care să permită statelor member să deroge de la standardele de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi să adopte măsuri de securitate alternative
►M1: Regulamentul (UE) 2016/2096 al Comisiei din 30 noiembrie 2016

3. Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei Europene de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul securității aeronautice
4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 05.11.2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației
►M1: Regulamentul (UE) nr. 2426/2015 din 18.12.2015
►M2: Regulamentul (UE) nr. 815/2017 din 12.05.2017 (aplicabil 01.06.2017)
5.  Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 06.07.2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune
►M1: Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/179 a Comisiei din 01.02.2017 
►M2: Rectificare la Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 (28.02.2017)

2. Legislaţie națională
 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

 

OG nr. 17/2011

Ordonanța Guvernului privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012

 

Legea 149/2012

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile

2.

OMTI nr. 326/2012

Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSA

PNPSA

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 326/2012 - Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile

3.

OMTI nr. 879/2009

Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Metodologiei de executare a procedurilor de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

 

Metodologia de executare a procedurilor de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

Anexa la OMTI 879/2009 pentru aprobarea Metodologiei de executare a procedurilor de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

4.

OMT nr. 1547/2013

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1547/19.12.2015 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe

5. HG nr. 842/2015 Hotărârea Guvernului nr. 842/07.10.2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale 
6. OMT nr. 365/2016 Ordinul nr. 365/06.05.2016 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale 
7
OMT nr.1613/2014
 
Ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNCC-SECA

PNCC-SECA
 
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1613/2014 - Programul naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile.


3. Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

PIAC-LME

”Emiterea legitimațiilor de membru al echipajului pentru personalul transportatorilor aerieni români”, ediția 1/2014, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D459/25.07.2014
►M1: Decizia Directorului General al AACR nr. D1107/16.12.2016


4. Circulare de Informare Aeronautică

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. CIA:SAC/001 Circulară de informare aeronautică: Informații de securitate a aviației civile pentru aeroporturile din Republica Camerun și Republica Centrafricană 18.12.2015
2. CIA:SAC/002  Circulară de informare aeronautică: Concordanța între reglementările din domeniul securității aviației civile 29.01.2016