All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Prezentare Generala

Reglementari - Prezentare Generala

Direcţia Reglementare este structura din cadrul  AACR al cărei principal obiectiv este imbunătățirea sistemului de reglementare, bazat pe prioritizare si analiza riscurilor, care să conducă la dezvoltarea eficientă a transportului aerian şi a activităţilor conexe acestui domeniu.
Astfel, domeniul de competenţă al Direcţiei Reglementare îl reprezintă elaborarea proiectelor de acte normative de aeronautică civilă (reglementări, proceduri şi instrucţiuni, directive, circulare etc.), în vederea integrării legislaţiei naţionale în cadrul legislativ internaţional, european şi regional.

În acest sens, Direcţia Reglementare implică toate părţile interesate în procesul de reglementare, în vederea dezvoltării unui mecanism adaptat la necesităţile pieţei şi care să fie totodată în concordanţă cu obligaţiile ce derivă din legislaţia internaţională şi europeană.

Prin obiectul său de activitate, Direcţia Reglementare contribuie la dezvoltarea şi  consolidarea cadrului legislativ naţional, ale cărui principii sunt armonizate cu cele internaţionale, contribuind astfel la crearea unei conştiinţe comune în aviaţia civilă.

Activitatea Direcţiei Reglementare vizează armonizarea reglementărilor naţionale de aviaţie civilă cu cele europene şi internaţionale. În acest scop, unul dintre cele mai importante procese derulate în cadrul Direcţiei îl reprezintă gestionarea documentaţiei primite de la  Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile (CEAC), Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei (AESA), Comisia Europeană, precum şi de la alte organisme internaţionale de aviaţie civilă. Prin Direcţia Reglementare se realizează colaborarea cu Centrul Regional de Excelenţă în Aviaţia Civilă privind participarea specialiştilor din AACR la proiecte de consultanţă (inclusiv proiecte de twinning), furnizând şi suportul organizatoric pentru activităţile internaţionale organizate în România de către sau cu implicarea AACR.

Direcţia Reglementare exercită, în egală măsură, competenţele atribuite AACR prin HG nr. 1074/2007, participând totodată la activităţi specifice în baza prevederilor HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi ale OMMDD nr. 1474/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră.

Prin participarea la activităţile de cooperare cu autorităţile de aviaţie civilă din alte state, precum şi cu organizaţii şi organisme comunitare şi internaţionale de aviaţie civilă, pe probleme specifice domeniului său de activitate şi domeniilor conexe acestuia, Direcţia Reglementare asigură dezvoltarea unui cadru legislativ eficace, care să răspundă nevoilor actuale şi viitoare.

De asemenea, Direcţia Reglementare, prin reprezentanţii săi, membri în grupurile de lucru consultative europene, participă la procesul de reglementare a aviaţiei civile la nivel european.

Prin activităţile desfăşurate, Direcţia Reglementare asigură îmbunătăţirea sistemului de management al procesului de reglementare în aviaţia civilă şi transparenţa acestuia, cu suportul unui personal înalt calificat.