Operatiuni zbor

LEGISLAŢIE
 
B.     Domeniul Operațiuni Zbor

1. Legislație Europeană

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. privind armonizarea cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative în domeniul aviaţiei civile
►M1: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2176/96 din 13.11.1996
►M2: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1069/1999 din 25.05.1999
►M3: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2871/2000 din 28.12.2000
►M4: Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 din 15.07.2002
►M5: Regulamentul (CE) nr. 1899/1006 din 12.12.2006
►M6: Regulamentul (CE) nr. 1900/2006 din 20.12.2006
►M7: Regulamentul (CE) nr. 8/2008 din 11.12.2007
►M8: Regulamentul (CE) nr. 216/2008 din 20.02.2008
►M9: Regulamentul (CE) nr. 859/2008 din 20.08.2008
2. Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 05.10.2012 (consolidat 25.08.2016) de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr. 800/2013 al Comisiei din 14.08.2013
►M2: Regulamentul nr. 71/2014 al Comisiei din 27.01.2014
►M3: Regulamentul nr. 83/2014 al Comisiei din 29.01.2014
►M4: Regulamentul (UE) 2015/140 al Comisiei din 29.01.2015
►M5: Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23.04.2015
►M6: Regulamentul (UE) 2015/1329 al Comisiei din 31.07.2015
►M7: Regulamentul (UE) nr. 2015/2338 al Comisiei din 11.12.2015
►M8: Regulamentul (UE) nr. 2016/1199 al Comisiei din 22.07.2016
►M9: Regulamentul (UE) nr. 2017/363 al Comisiei din 01.03.2017
3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr . 923/2012 al Comisiei din 26.09.2012 (consolidat 18.08.2016) de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 
►M1: Regulamentul (UE) nr. 2016/1185 al Comisiei din 20.07.2016
4.07.ll Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.04.2004 (consolidat) privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 din 22.10.2008
►M2: Regulamentul (UE) nr. 285/2010 din 06.04.2010
5.

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.12.2005

de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE
6.

Regulamentul (CE) nr.474/2006 al Comisiei din 22.03.2006 (consolidat)

de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr.2111/2005 al parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr. 2017/830 al Comisiei din 15.05.2017
 
7. Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 din 03.11.2011 (consolidat) de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr. 290/2012 din 30.03.2012
►C1: Rectificare Regulament (UE) nr. 1178/2011, 25.08.2012
►C2: Rectificare Regulament (UE) nr. 290/2012, 10.04.2013
►M2: Regulamentul (UE) nr. 70/2014 din 27.01.2014
►M3: Regulamentul (UE) nr. 245/2014 din 13.03.2014
►M4: Regulamentul (UE) nr. 445/2015 din 17.03.2015
►M5: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 din 03.11.2011
►M6: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 din 10.10.2015
►M7: Regulamentul (UE) nr. 2016/539 din 06.04.2016
8. Regulamentul (UE) nr. 255/2010 din 25.03.2010 (consolidat) de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian
►M1: Regulamentul (UE) nr. 923/2012 din 26.09.2012
9. Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 din 04.07.2006 (consolidat) de stabilire a cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic European
►M1: Regulamentul (UE) nr. 929/2010 din 18.10.2010
►M2: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 923/2012 din 26.09.2012
►M1: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 428/2013 din 08.05.2013
10. Regulamentul (UE) nr. 1079/2012 din 16.11.2012 (consolidat) de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european
►M1: Regulamentul (UE) nr. 657/2013 din 10.07.2013
11. Regulamentul (CE) nr. 2027/97 din 09.10.1997 (consolidat) privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora
►M1: Regulamentul (CE) nr. 889/2002 din 13.05.2002
12. Regulamentul (EC) nr. 1332/2011 din 16.12.2011 (consolidat) de stabilire a unor cerințe comune privind utilizarea spațiului aerian și a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor
►M1: Regulamentul (UE) nr. 583/2016 din 15.04.2016 
13. Decizia 2014/425/UE a Comisiei din 01.07.2014 de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
 
14. Decizia 2014/426/UE a Comisiei din 01.07.2014 de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
15. Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei din 29.04.2014  de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 
►M1: Regulamentul (UE) 2016/1158 al Comisiei din 15.07.2016 
16. Comunicarea Comisiei 2016/3502 din 15.06.2016 Orientări interpretative referitoare la Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și la Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al Consiliului privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului

 

2. Reglementări naţionale
 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Legea nr. 223/2007 (versiune consolidată) privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
►M1: Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007
2. Legea nr. 111/1996 (versiune consolidată) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
3. HG nr. 912/2010 (versiune consolidată) pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate
Anexa 1 - Procedură de solicitare şi de acordare de către Ministerul Apărării Naţionale a autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional
Anexa 2 – Procedură de solicitare şi de acordare de către Ministerul Apărării Naţionale a autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional
4. Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 2066/2006 privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
5. Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România
6. Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006
► Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 25/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006
► Ordinul Ministrului transporturilor nr. 1534/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006
► Ordinul Ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 276/2010 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006
A RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006 (versiune consolidată)
7. Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 600/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă
A RACR-REAC, ediţia 01/2016
8. Ordin al Ministrului transporturilor (OMT) nr. 1074/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant
A RACR-LTMO, ediţia 2/2008
9. Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii (OMTI) nr. 301/2009 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală
A RACR-OPS LAAG, ediţia 01/2009
 
10. Ordin al Ministrului Transporturilor (MT) nr. 200/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DEMO "Demonstraţii aeriene", ediţia 1/2015
A.
11. Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 1134/19.10.2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
12. Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 743/23.08.2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010


3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

 
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. PIAC-OPS, Ed.1/2016, amd. 1/2017  Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene, aprobata prin Decizia Directorului General al AACR nr. D375/21.04.2017


4. Circulare și Directive Operaționale
 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. CO: OPS MEP Recomandările emise de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (CIAS) referitoare la operarea aeronavelor din clasa MEP (Multi Engine Piston)
2. CO: TGL 26 Elaborare MEL
3. CO: OPS RAMP Dotarea aeronavelor operatorilor aerieni români cu echipament de protecție reflectorizant
4. CO: OPS ELI Măsuri privind reducerea accidentelor pentru zborurile VFR cu elicoptere
5. CO: OPS-AD nr. 1/2016 Circulară de aeronautică civilă: Recomandări privind utilizarea terenurilor sau a suprafeţelor de apă, altele decât aerodromurile civile certificate, pentru operaţiuni aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală, 04.11.2016
6. DO: APPST Activităţi de salt tandem cu paraşuta, ediția 2/16.06.2017