All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Navigatie aeriana

LEGISLAŢIE

  • Domeniul ATM/ANS (NAVIGATIE AERIANA)

1. Legislație europeană
 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10.03.2004 (consolidat) de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului Unic European
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009
2. Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10.03.2004 (consolidat)
 

privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în Cerul Unic European
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009
 
3. Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10.03.2004 (consolidat) privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în cerul unic european
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009
 
4. Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 (consolidat) privind interoperabilitatea reţelei europene de management al traficului aerian
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009
 
5. Regulamentul (CE) nr. 2150/2005 al Comisiei din 23.12.2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spaţiului aerian
6. Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 al Comisiei din 06.07.2006 (consolidat) de stabilire a cerinţelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian
►M1: Regulamentul (CE) nr. 30/2009 din 16.01.2009
►C1: Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 30/2009 din 16.01.2009
 
7. Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 al Comisiei din 4 iulie 2006 (consolidat) de stabilire a cerinţelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic European
►M1: Regulamentul (UE) nr. 929/2010 al Comisiei din 18.10.2010
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26.09.2012
►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 428/2013 al Comisiei din 08.05.2013
►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2120 al Comisiei din 2.12.2016
8. Regulamentul (CE) nr. 633/2007 dal Comisiei in 07.11.2007 (consolidat) de stabilire a cerinţelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian
►M1: Regulamentul (UE) nr. 283/2011 din 22.03.2011
 
9. Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27.02.2007 (consolidat) privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru managementul traficului aerian (SESAR)
10. Regulamentul (CE) nr. 482/2008 al Comisiei din 30.05.2008 (consolidat) de stabilire a unui sistem de asigurare a siguranţei software care urmează să fie pus în aplicare de către furnizorii de servicii de navigaţie aeriană şi de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 (se abroga pe 02.01.2020)
►M1: Regulamentul (UE) nr. 1035/2011 din 17.10.2011
 
11. Regulamentul (CE) nr.29/2009 al Comisiei din 16.01.2009 (consolidat) de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru Cerul unic european
►M1: Rectificare la Regulamentul 29/2009 din 24.04.2009
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/310 al Comisiei din 26 februarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009 al Comisiei de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 441/2014 
 
12. Regulamentul (CE) nr.262/2009 al Comisiei din 30.03.2009 de stabilire a cerințelor pentru alocarea și utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru Cerul unic european
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2345 al Comisiei din 14.12.2016 
13. Regulamentul (UE) nr.255/2010 al Comisiei din 25.03.2010 (consolidat) de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian
►M1: Regulamentul (UE) nr.923/2012 din 26.09.2012
►M2: Regulamentul (UE) nr.2016/1006 din 22.06.2016
14. Regulamentul (UE) nr.73/2010 al Comisiei din 26.01.2010 (consolidat) 26.01.2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european
15. Regulamentul (UE) nr. 1034/2011 al Comisiei din 17.10.2011 privind supravegherea siguranței în managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010 (se abroga pe 02.01.2020)
16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1035/2011 al Comisiei din 17.10.2011 (consolidat) de stabilire a cerințelor comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr.482/2008 și (UE) nr.691/2010 (se abroga pe 02.01.2020)
►M1: Regulamentul (UE) nr.923/2012 din 26.09.2012
►M2: Regulamentul (UE) nr.448/2014 din 02.05.2014
17. Regulamentul de punere în aplicare 1206/2011 al Comisiei din 22.11.2011 de stabilire a cerințelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii pentru cerul unic european
18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1207/2011 al Comisiei din 22.11.2011 de stabilire a cerințelor pentru performanța și interoperabilitatea funcției de supraveghere în cadrul Cerului unic european
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1028/2014 al Comisiei din 26.09.2014
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2017/386 al Comisiei din 06.03.2017
19. Regulamentul (UE) nr. 677/2011 al Comisiei din 07.07.2011 (consolidat) de stabilire a normelor de aplicare a funcțiilor rețelei de management al traficului aerian (ATM) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2010 (art.12, 21 si anexa VI se abroga pe 02.01.2020)
►M1: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 390/2013 din 03.05.2013
►M2: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.970/2014 din 12.09.2014
20. Regulamentul (UE) nr. 176/2011 al Comisiei din 24.02.2011 privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian
21. Regulamentul (UE) nr.923/2012 al Comisiei din 26.09.2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010
►M1: Regulamentul (UE) nr. 2016/1185 al Comisiei din 20.07.2016
22. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1079/2012 al Comisiei din 16.11.2012 (consolidat) de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de comunicații voce pentru cerul unic european
►M1: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 657/2013 din 10.07.2013
►M2: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2016/2345 din 14.12.2016
23. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 03.05.2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea
24. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 03.05.2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană
25. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 628/2013 al Comisiei din 28.06.2013 privind metodele de lucru ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru efectuarea inspecțiilor de standardizare și pentru monitorizarea aplicării normelor din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/2006 al Comisiei
26. Regulamentul (UE) nr. 2015/340 al Comisiei din 20.02.2015

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei 
►M1: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 340/2015 din 20.02.2015 (11.03.17)

27.

Decizia (UE) nr. 132/2014 a Comisiei din 11.03.2014

de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019

28. Regulamentul (UE) nr. 721/2014 al Consiliului din 16.06.2014 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), în ceea ce privește prelungirea duratei de existență a întreprinderii comune până în 2024
29. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2014 al Comisiei din 27.06.2014 privind instituirea proiectului comun pilot de sprijinire a punerii în aplicare a Planului general european de management al traficului aerian
30. Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/670 a Comisiei din 27.04.2015 privind conformitatea ratelor unitare pentru 2015 aplicate zonelor tarifare în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 
31. Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2296 a Comisiei din 16.12.16  de creare a grupului independent de experți desemnat ca organism de evaluare a performanțelor cerului unic european
32. Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2224 a Comisiei din 27.11.2015  referitoare la numirea președintelui, a membrilor și a supleanților lor în cadrul consiliului de administrare a rețelei pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian pentru a doua perioadă de referință (2015-2019)
33. Decizia de punere in aplicare (UE) 2016/599 a Comisiei din 15.04.2016 privind coerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian revizuite, prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință
34. Decizia nr. 185/16/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 12.10.2016  de aprobare a planului de performanță al rețelei pentru a doua perioadă de referință a schemei de performanță a cerului unic european (2015-2019) 
35. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei din 01.03.2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/20112. Legislație naţională
 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

OMT 1723/30.12.2014
 

pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS “Serviciile de trafic aerian”, Ediţia 3/2014
 

RACR-ATS ediţia 3/2014

Reglementare aeronautică civilă română “Serviciile de trafic aerian”

2.

OMTI nr. 1414/06.10.2014

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul I "Mijloace de radionavigaţie", ediţia 2/2014

RACR-CNS vol. I, Ediţia 2/2014

Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul I "Mijloace de radionavigaţie"

3. OMT nr. 372/2016 Ordinul nr. 372/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", vol. II "Proceduri de comunicaţii", ediţia 2/2016
RACR-CNS, vol.II, Editia 2/2016 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - vol II "Proceduri de comunicaţii"

4.

OMT nr. 1447/16.10.2014

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul III "Sisteme de comunicaţii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 2/2014

 

RACR – CNS vol. III, ediţia 2/2014

Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul III "Sisteme de comunicaţii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce

 5.

OMT nr. 162/09.03.2016

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul IV "Sisteme de supraveghere şi de evitare a coliziunii", ediţia 2/2016

RACR- CNS vol. IV ediţia 2/2016

Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul IV "Sisteme de supraveghere şi de evitare a coliziunii"

6.

OMT nr. 1437/14.10.2014

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul V "Utilizarea spectrului de radiofrecvenţe aeronautice", ediţia 2/2014

 

RACR-CNS vol. V ediţia 2/2014

Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul V "Utilizarea spectrului de radiofrecvenţe aeronautice"

7.

OMT nr. 1553/17.12.2008

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ASMET "Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile", ediţia 4/2008

RACR-ASMET, ediţia 4/2008

Reglementare aeronautică civilă română "Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile"

8.

OMT nr. 768/23.06.2015

pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - AIS "Serviciul de informare aeronautică", ediţia 3/2015

RACR – AIS, ediţia 3/2015

Reglementare aeronautică civilă română "Serviciul de informare aeronautică.

9.

OMT nr. 767/23.06.2015

pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - HA "Hărţi aeronautice", ediţia 3/2015
 

RACR – HA, ediţia 3/2015

Reglementare aeronautică civilă română "Hărţi aeronautice"

10.

OMTI nr. 69/02.02.2012

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI "Cerinţe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental", ediţia 1/2011
Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii (OMTI) nr. 450/22.05.2012 privind suspendarea aplicării prevederilor OMTI nr. 69/2012 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI ”Cerințe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental”, ediția 1/2011

RACR- CPPZI , ediţia 1/2011

Reglementare aeronautică civilă română "Cerinţe privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental"

11.

OMT nr. 11/08.01.2008

Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, RACR-SSNA, ediţia 02/2008

RACR-SSNA, ediţia 2/2008

Reglementare aeronautică civilă română privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană

12.

OMT nr. 1328/128/23.10.2013

Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti

RACMR MSA-UFSA Reglementare Aeronautică Civil-Militară Română privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti

13.

OMTCT nr. 2489/21.12.2006

Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru desemnarea Regiei Autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice

14.

OMTI nr. 75/27.01.2011

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.096/2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană

15.

OMTI nr.148/22.02.2012

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

16. OMT nr. 731/08.06.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015
RACR-AVZ, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României
17. OMT nr.735/09.06.2015 Ordinul nr. 735/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015
►M1:Ordinul nr. 33/16.01.2017 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015
RACR-ZSAC, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. PIAC-SSNA Partea I, Ediția 3/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Supervizarea serviciilor de navigaţie aeriană, certificarea și supravegherea continua a furnizorilor de servicii de navigație aeriană, Ediția 3/2015 Partea I, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D534/06.07.2015 

2.

PIAC-SSNA Partea II, Ediţia 03/2017

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Supervizarea serviciilor de navigaţie aeriană Partea II – Metodologia de audit și inspecție, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D693/11.07.2017

3.


PIAC-SSNA Partea III, Ediţia 02 / 2014

 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Supervizarea serviciilor de navigaţie aeriană Partea III –Interoperabilitatea sistemelor EATMN, a componentelor acestora și a procedurilor asociate, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D454/25. 07. 2014

4. PIAC-SSNA, Partea IV, Ediția 01/2013 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Supervizarea serviciilor de navigaţie aeriană Partea IV - Supravegherea siguranței modificărilor în ATM/ANS, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D96/12.02.2014

5.

PIAC-ATS, Ediţia 02/2008, AMD 6

Amendamentul 6 la Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă - Serviciile de trafic aerian, PIAC-ATS, ediţia 2/2008, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D759/01.10.2015

6.

PIAC-CMA, Ediţia 02/2009

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Coduri meteorologice aeronautice, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D250/20.03.2009

7.

PIAC-BA, Ediţia 01/2009, amdt. 2/2016

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Emiterea şi prelucrarea bazelor de informare aeronautică, Ediția 1/2009, Amendamentul 2/2016, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D1074/29.11.2016

8.

PIAC-MFRA, Ediţia 02/2017

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Managementul frecvenţelor radio aeronautice, Ediția 2/2017, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D24/13.01.2017

9. PIAC-CNS-ACA, Ediția 01/2013 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Alocarea codurilor de adresă ale aeronavelor, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D978/04.12.2013
10. PIAC-LCTA, ediția 5/2016

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Controlorilor de Trafic Aerian, Ediţia 5/2016, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1125/22.12.2016