Licentiere personal

LEGISLAŢIE
 
D.     Licenţiere personal aeronautic

1. Reglementări Europene

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 din 03.11.2011 (consolidat)

(UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 03.11.2011 de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr. 290/2012 din 30.03.2012
►C1: Rectificare Regulament (UE) nr. 1178/2011, p. 5, 25.08.2012
►C2: Rectificare Regulament (UE) nr. 290/2012, p. 51, 10.04.2013
►M2: Regulamentul (UE) nr. 70/2014 din 27.01.2014
►M3: Regulamentul (UE) nr. 245/2014 din 13.03.2014

2.

Regulamentul (UE) nr.805/2011 din 10.08.2011

(UE) nr.805/2011 al Comisiei din 10 august 2011 de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

3. Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 din 20.11.2003 (consolidat) (UE) Nr. 2042/2012 al Comisiei din 20 noiembrie 2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, modificat  şi completat prin:
►M1: Regulamentul (CE) nr. 707/2006 al Comisiei din 08.05.2006
►M2: Regulamentul (CE) nr. 376/2007 al Comisiei din 30.03.2007
►M3: Regulamentul (CE) nr. 1056/2008 al Comisiei din 27.10.2008
►M4: Regulamentul (UE) nr. 127/2010 al Comisiei din 05.02.2010
►M5: Regulamentul (UE) nr. 962/2010 al Comisiei din 26.10.2010
►M6: Regulamentul (UE) nr. 1149/2011 al Comisiei din 21.10.2011
►M7: Regulamentul (UE) nr. 593/2012 al Comisiei din 05.07.2012
4. Decizia 2014/425/UE a Comisiei din 01.07.2014 Decizia de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
5. Decizia 2014/426/UE a Comisiei din 01.07.2014 Decizia de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

 

2. Reglementări naţionale

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

 

Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii (OMT) nr. 577 / 2008

Ordin nr. 577 din 5 mai 2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPTA, "Licenţierea personalului tehnic aeronautic", Ediţia 3/2008

A

Reglementarea aeronautică civilă română
RACR-LPTA, Ediţia 3/2008

„Licenţierea personalului tehnic aeronautic civil”, Ed. 3/2008

2.

Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (OMTCT) nr. 630 / 2007

Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniuluiaeronauticii civile cu aeronave ultrausoare dinRomania

A

Reglementarea aeronautică civilă română
RACR LPAN ULM, Ediţia 1/2007

Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare dinRomania, Anexa nr. 2 “Licenţierea personalului aeronautic civil navigant – Aeronave ultrauşoare motorizate”, Ed. 1/2007

3.

Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (OMTCT) nr. 630 / 2007

Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania

A

Reglementarea aeronautică civilă română
RACR LPAN AUN, Ediţia 1/2007

Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania, Anexa nr. 4 “Licenţierea personalului aeronautic civil navigant – Aeronave ultrauşoare nemotorizate”, Ed. 1/2007

4.

Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (OMTCT) nr. 1288/14.06.2006
 

Ordin nr. 1288/14.06.2006 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR – LDOZ "Licenţierea dispecerilor operaţiuni zbor", Ed. 1/2006
OMT nr. 382/2010 privind completarea anexei la OMTCT nr. 1288/2006 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LDOZ ”Licențierea dispecerilor operațiuni zbor”, ediția 01/2006

A

Reglementare aeronautica civila romana
RACR-LDOZ, Ediţia 1 / 14.07.2006
 
(versiune consolidată 21.05.2010)

Reglementare aeronautică civilă română RACR-LDOZ, "Licenţierea dispecerilor operaţiuni zbor", Ediţia 1/2006

5.

Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii (OMTI) nr. 1144/05.11.2009

Ordin nr. 1144 din 05 noiembrie 2009 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR – LMET " Licenţierea personalului meteorologic aeronautic ",Ed. 2/2009

A

Reglementare aeronautica civila romana
RACR-LMET, Ediţia 2/ 18.11.2009

Reglementare aeronautică civilă română RACR-LMET, "Licenţierea personalului meteorologic aeronautic", Ediţia 2/ 18.11.2009

6.

Ordin nr. 242/1998

(RACM1) (Anexe RACM1)

Ordin nr. 242/1998 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civilo-militare RACM 1, "Reglementare comună privind admiterea operării aeronavelor de stat în spaţiul aerian repartizat aviaţiei civile, sub controlul şi dirijarea organelor de trafic aerian civile", Ediţia 1/1999

7.

Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (OMTCT) nr. 1997/2006

Ordinul 1997/2006 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-LPANP, "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist", Ediţia 1/2006

A

Reglementare aeronautica civila romana
RACR-LPANP, Ediţia 1 / 14.07.2006

Reglementare aeronautică civilă română RACR-LPANP, "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist", Ediţia 1/2006

8.

Ordin al Ministrului Transporturilor (OMT)

nr. 266/05.08.1996

Ordinul 266/05.08.1996 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-LPNA COM, "Proceduri de acordare, echivalare, prelungire, suspendare sau retragere a brevetului şi a licenţei de funcţionare a personalului aeronautic nenavigant pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice", Ediţia 1/1996

A

Reglementare aeronautica civila romana
RACR-LPNA COM, Ediţia 1/1996

Reglementare aeronautică civilă română RACR-LPNA COM, "Proceduri de acordare, echivalare, prelungire, suspendare sau retragere a brevetului şi a licenţei de funcţionare a personalului aeronautic nenavigant pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice", Ediţia 1/1996

9.

Ordinul Ministrului transporturilor nr. 102/2014

Ordinul Ministrului transporturilor nr. 102/2014 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-LPN 5, "Licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant ", Ediţia 3/2013

A

Reglementare aeronautica civila romana

RACR-LPN 5, Ediţia 3/2013

Reglementare aeronautică civilă română RACR-LPN 5, "Licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant ", Ediţia 3/2013

10.

Ordin al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei (OMLPTL) nr. 1283/2002


 

Ordin nr. 1283/2002 completat de Ordin nr. 1038/2003 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-LPAN 2, “Licentierea personalului aeronautic Navigant (piloti planoare/piloti baloane libere)”, Ediţia 2/2003
OMTCT 1038/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN2 ”Licențierea personalului aeronautic navigant (piloți planoare/piloți baloane libere), ediția 2/2003
OMT 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011
(abrogă OMLPTL nr. 1038/2003, începând cu data de 08.04.2015)

 

A

Reglementare aeronautica civila romana
RACR-LPAN 2, Ediţia 2/2003

Reglementare aeronautică civilă română RACR-LPAN 2, “Licentierea personalului aeronautic Navigant (piloti planoare/piloti baloane libere)”, Ediţia 2/2003

11. Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2014 Ordinul nr. 101/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină
A Reglementarea aeronautică civilă română RACR EC-I/E/OP Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină

 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

PIAC-LDOZ, Ediţia 01/2007
Vezi si OMTCT 1288/2006
Vezi si OMTI 282/2010

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: PIAC-LDOZ  Licenţierea Dispecerilor Operaţiuni Zbor, Ediţia 01/2007, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 66/23.01.2007

2.

PIAC-EXAM, Ediţia 02/2014
 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: PIAC-EXAM Examinări teoretice, Ediţia 02/2014, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D359/16.06.2014

3.

PIAC-LMET, Ediţia 01/2006
Vezi si OMTI 1144/2009
Vezi si OMTI 1144/2009 LMET ed2

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: PIAC-LMET Licenţierea personalului meteorologic aeronautic, Ediţia 01/2006, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D162/24.02.2006

4.

PIAC-LPAN-P, Ediţia 01/2007
Vezi si OMTCT 1997/2006
Vezi si OMTCT 1997/2006-RACR LPAN P

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: PIAC-LPAN-P Licenţierea paraşutiştilor, Ediţia 01/2007, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 727/25.07.2007

5.

PIAC-LCTA, Ediţia 04/2012

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: PIAC-LCTA  Licenţierea Controlorilor de Trafic Aerian, Ediţia 04/2012

6.

PIAC- Partea MED, Ediţia 1/2013

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: PIAC- Partea MED Licenţierea medicală a personalului aeronautic, Ediţia 1/2013

7.

PIAC-CPN, Ediția 1/2013
 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: PIAC-CPN Certificare Personal Navigant, Ed. 1/2013, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. 190/15.03.2013
►M1: Amendamentul nr.3, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr.D406/30.06.2014

8.

PIAC LPAN 2, Editia 1/ 2003
Vezi si OMTCT 630/2007
Vezi si OMTCT 630/2007 RACR LPAN ULM

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: PIAC LPAN 2 Licenţierea piloţilor de planoare şi baloane
Libere, Editia 1/ 2003