All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Certificare personal aeronautic

LEGISLAŢIE
 
D.     Certificare personal aeronautic

1. Reglementări Europene

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 din 03.11.2011 (consolidat)

de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr. 290/2012 din 30.03.2012
►C1: Rectificare Regulament (UE) nr. 1178/2011, 25.08.2012
►C2: Rectificare Regulament (UE) nr. 290/2012, 10.04.2013
►M2: Regulamentul (UE) nr. 70/2014 din 27.01.2014
►M3: Regulamentul (UE) nr. 245/2014 din 13.03.2014
►M4: Regulamentul (UE) nr. 445/2015 din 17.03.2015
►M5: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, 23.04.2015
►M6: Rectificare Regulament (UE) nr. 290/2012, 10.10.2015
►M7: Regulamentul (UE) nr. 2016/539 din 06.04.2016

2.

Regulamentul (UE) nr.805/2011 din 10.08.2011

de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

3. Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26.11.2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu;
4. Decizia 2014/425/UE a Comisiei din 01.07.2014 Decizia de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
5. Decizia 2014/426/UE a Comisiei din 01.07.2014 Decizia de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
6. Regulamentul (UE) nr. 2015/340 al Comisiei din 20.02.2015 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei
►M1: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 340/2015 din 20.02.2015 (11.03.2017)

 

2. Reglementări naţionale

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

OMT nr. 577 / 2008

Ordin nr. 577 din 5 mai 2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPTA, "Licenţierea personalului tehnic aeronautic", Ediţia 3/2008

 

RACR-LPTA, Ediţia 3/2008

„Licenţierea personalului tehnic aeronautic civil”

2.

OMTCT nr. 630 / 2007

Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania

 

RACR LPAN ULM, Ediţia 1/2007

Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania, Anexa nr. 2 “Licenţierea personalului aeronautic civil navigant – Aeronave ultrauşoare motorizate”

3.

OMTCT nr. 630 / 2007

Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania

RACR LPAN AUN, Ediţia 1/2007

Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania, Anexa nr. 4 “Licenţierea personalului aeronautic civil navigant – Aeronave ultrauşoare nemotorizate”

4.

OMTCT nr. 1288/14.06.2006
 

Ordin nr. 1288/14.06.2006 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR – LDOZ "Licenţierea dispecerilor operaţiuni zbor", Ed. 1/2006
OMT nr. 382/2010 privind completarea anexei la OMTCT nr. 1288/2006 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LDOZ ”Licențierea dispecerilor operațiuni zbor”, ediția 01/2006

 

RACR-LDOZ, Ediţia 1 / 14.07.2006 
(versiune consolidată 21.05.2010)

Reglementare aeronautică civilă română "Licenţierea dispecerilor operaţiuni zbor", Ediţia 1/2006

5.

OMT nr. 351/03.05.2016

Ordin nr. 351 din 03 mai 2016 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR – LMET " Licenţierea personalului meteorologic aeronautic "

RACR-LMET

Reglementare aeronautică civilă română "Licenţierea personalului meteorologic aeronautic"

6.

Ordin nr. 242/1998

(RACM1) (Anexe RACM1)

Ordin nr. 242/1998 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civilo-militare RACM 1, "Reglementare comună privind admiterea operării aeronavelor de stat în spaţiul aerian repartizat aviaţiei civile, sub controlul şi dirijarea organelor de trafic aerian civile", Ediţia 1/1999

7. OMT nr. 88/2017 Ordinul nr. 88/06.02.2017 pentru aprobarea Reglementării
aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea
personalului aeronautic navigant paraşutist" 
RACR-LPAN P Reglementarea aeronautică civilă română RACR- LPAN P
"Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist",
din 06.02.2017 

8.

OMT nr. 266/05.08.1996

Ordinul 266/05.08.1996 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-LPNA COM, "Proceduri de acordare, echivalare, prelungire, suspendare sau retragere a brevetului şi a licenţei de funcţionare a personalului aeronautic nenavigant pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice", Ediţia 1/1996

 

RACR-LPNA COM, Ediţia 1/1996

Reglementare aeronautică civilă română "Proceduri de acordare, echivalare, prelungire, suspendare sau retragere a brevetului şi a licenţei de funcţionare a personalului aeronautic nenavigant pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice"

9.

OMT nr. 102/2014

Ordinul Ministrului transporturilor nr. 102/2014 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane "Licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant ", Ediţia 3/2013

 

RACR-LPN 5, Ediţia 3/2013

Reglementare aeronautică civilă română "Licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant "

10.

 

OMT 208/2013
 

Ordinul nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011

11. OMT 248/1999 Ordinul nr. 248/1999 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR FCL 1- Licenţierea echipajelor de zbor/avioane, JAR FCL 2 - Licenţierea echipajelor de zbor/elicoptere şi JAR FCL 3 - Licenţierea echipajelor de zbor/medical
JAR-FCL 2 Licenţierea Echipajelor de Zbor (Elicoptere) 
12. OMT nr. 101/2014 Ordinul nr. 101/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină
RACR EC-I/E/OP Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină
13. OMT nr. 1310/ 08.09.2014 Ordin nr. 1310/2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian"
RACR-LCITA, ediţia 1.0/ 2014 (parte integrantă din Ordin) Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind "Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian"
14. OMT nr. 718/03.06.2015 Ordinul nr. 718/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN-PPBL "Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere", ediţia 1/2015, şi de modificare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011
RACR-LPAN-PPBL, ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LPAN-PPBL "Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere"

 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

PIAC-LDOZ, Ediţia 01/2007
Vezi si OMTCT 1288/2006
Vezi si OMTI 282/2010

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Dispecerilor Operaţiuni Zbor, Ediţia 01/2007, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 66/23.01.2007

2.

PIAC-EXAM, Ediţia 02/2014
 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Examinări teoretice, Ediţia 02/2014, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D359/16.06.2014

3.

PIAC-LMET, Ediţia 02/2016
 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea personalului meteorologic aeronautic, Ediţia 02/2016, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1070/28.11.2016 

4.

PIAC-LPAN-P, Ediţia 02/2017
 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea paraşutiştilor, Ediţia 02/2017, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D496/24.05.2017
 

5.

PIAC-LCTA, Ediţia 05/2016 
 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Controlorilor de Trafic Aerian, Ediţia 5/2016, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1125/22.12.2016

6.

PIAC- MED, Ediţia 3/2017

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Examinarea medicală a personalului aeronautic civil navigant și a controlorilor de trafic aerian, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D527/31.05.2017

7.

PIAC CPN, ediția 2/2016, amdt. 1/2016  

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Certificare Personal Navigant, Ed. 2/2016, Amdt. 1/2016 aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D8095/15.09.2016.

8. PIAC-LCITA, Ediția 1/2015, Amendamentul 1/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Controlorilor Informare Trafic Aerian, Ediţia 1/2015 - Amendamentul nr.1/2016, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 1120/21.12.2016.
9. PIAC-LPAN-PPBL, ediția 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere, Editia 1/2015, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D584/31.07.2015
10. PIAC-LIC, editia 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Proceduri de eliberare a documentelor de certificare pentru piloții de avioane și elicoptere, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D04/07.01.2016
11 Flight Examiner Manual  
12. PIAC-JAR-FCL/E „Proceduri şi instrucţiuni privind emiterea/reemiterea/modificarea/ reînnoirea autorizaţiei de examinator (pilot)”, ediţia 1/2002, aprobat prin Decizia Directorului General al AACR nr. D1021/06.11.2003;

4. Mijloace alternative de conformitate (AltMOC)
 
Cerințele cuprinse în Regulamentul (CE) nr 216/2008 și în normele sale de aplicare sunt uneori completate cu AMC (mijloace acceptabile de conformitate), dezvoltate de EASA. Respectarea acestor AMC permite certificarea de conformitate cu cerințele regulamentului de baza.
Regulamentul EASA prevede posibilitatea ca autoritățile naționale să permită unei persoane sau organizație reglementată să utilizeze un mijloc de conformitate alternativ (AltMOC) pentru a demonstra conformitatea cu o cerință sau pentru a dezvolta un nou AMC, atunci când EASA nu a dezvoltat AMC pe acest subiect. De asemenea, autoritatea națională poate dezvolta un AltMOC. Pentru punerea în aplicare a unui AltMOC trebuie să se respecte prevederile  regulamentului european de bază şi a normelor sale de aplicare şi să se îndeplinească obiectivele unui AMC. Pentru a finaliza un AltMOC prezentat de o persoană sau o organizație reglementată poate fi necesar un audit de studiu.
ORA.GEN.120 și ORO.GEN.120 stabilesc faptul că punerea în aplicare a AltMOC de către organizațiile de pregătire aprobate (ATO) este supusă aprobării de către AACR în prealabil, și indică ce trebuie făcut în scopul obținerii acestei aprobări.
ARA.GEN.120 și ARO.GEN.120 stabilesc obligațiile AACR, atunci când acordă aprobarea prealabilă și atunci când se adoptă AltMOC care vor fi utilizate de persoane şi organizații reglementate. Astfel, fiecare AltMOC este transmis către EASA, care îl va evalua. Rezultatul acestei evaluări este un factor care poate duce la reexaminarea punerii în aplicare a AltMOC.
Una dintre obligațiile AACR este de a notifica EASA pentru AltMOC propuse de o persoană sau o organizație reglementată.
 
AACR va utiliza un formular pentru notificări.
 
Pentru mai multe informații despre AMC și AltMOC, vă rugăm să consultați link-ul https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/acceptable-means-compliance-amcs-and-alternative-means-compliance-altmocs