All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Aeroporturi

LEGISLAŢIE - AEROPORTURI

 

E. Domeniul Aeroporturi

1. Legislație Europeană

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. Directiva 96/67/CE din 15 octombrie 1996 (consolidata) privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 din 29.09.2003
2. Regulamentul (CE) nr.1358/2003 al Comisiei din 31.07.2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă și de modificare a anexelor I și II la acesta
►M1: Regulamentul (CE) nr.546/2005 al Comisiei din 08.04.2005 de adaptare a Regulamentului (CE) nr.437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește alocarea codurilor de raportare ale țărilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei în ceea ce privește actualizarea listei aeroporturilor comunitare
3. Directiva (UE) nr. 2006/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17.05.2006 (consolidata) privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)
►M1: Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.06.2009
►M2: Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21.10.2009
4.

Regulamentul Uniunii Europene (UE) nr. 139/2014 din 12.02.2014

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

5. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene din 28.03.2014 privind adoptarea unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor cu privire la introducerea de restricții de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului
6. Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16.04.2014 de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE
7. Comunicarea Comisiei nr.220/2014 din 11.07.2014 în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE
 (reformare)
8. Comunicarea Comisiei din 13.02.2015 în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE
9. Decizia de punere în apicare (UE) nr. 2015/424 din 11.03.2015 privind aprobarea deciziei de derogare în temeiul articolului 9 din Directiva 96/67/CE a Consiliului cu privire la furnizarea de anumite servicii de handling la sol la Aeroportul Internațional din Zagreb

 

2. Legislație naţională

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

 

OMT nr.161/2016

Ordinul nr.161/07.03.2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din Romania si pentru aprobarea Regulamentului aeronautice civile romane privind monitorizarea aerodromurilor civile RACR-AD-AADC si a reglementarii aeronautice civile romane privind amenajarea, utilizarea si inregistrarea aerodromurilor civile –RACR-AD-IADC

OMT nr.1423/2016 Ordinul nr. 1423/17.11.2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC

RACR-AD-AADC, Ed.2/2016

Reglementare aeronautică civilă română privind autorizarea aerodromurilor civile, RACR-AD-AADC

RACR-AD-IADC, Ed.2/2016

Reglementare aeronautică civilă română privind amenajarea, utilizarea si inregistrarea aerodromurilor civile, RACR-AD-IADC

2.

 

OMT nr. 640/11.05.2015

Ordinul nr. 640/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor", ediţia 2/2015

RACR-AD-PETA, Ediţia 2/2015

Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor"

3.

 

 

OMT nr.101/09.05.2007

Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR-APSH, ediţia 3/2007

RACR-APSH, Ediţia 3/2007

Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi

4.

OMTCT nr.879/06.05.2004

Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind metode şi echipamente de degivrare / antigivrare a avioanelor la sol RACR-AD-MEDA, ediţia 1/2004

RACR-AD-MEDA, Ediţia 1/2004

Reglementare aeronautică civilă română privind metode şi echipamente de degivrare / antigivrare a avioanelor la sol

5.

 

OMTI nr.1121/02.11.2009

Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind asigurarea cu combustibili de aviaţie pe aerodromuri, RACR-AD-ACAA, ediţia 1/2009

RACR-AD-ACAA, Ediţia 1/2009

Reglementare aeronautică civilă română privind asigurarea cu combustibili de aviaţie pe aerodromuri

6.

 OMT nr. 1448/2014

Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea sau acceptarea agenților aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDA

RACR-AD-AACDA,  Ed 1/2014
 
Autorizarea sau acceptarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex

7.

OMT nr.439/16.08.1999

Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile privind organizarea radiocomunicaţiilor operaţionale sol-sol pe aeroporturi / RACR-AD-COMSS, ediţia 1/1999

RACR-AD-COMSS, Ediţia 1 / 1999

Reglementare aeronautică civilă română privind organizarea radiocomunicaţiilor operaţionale sol-sol pe aeroporturi

8. OMT nr.1312/16.09.2014 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor", ediţia 3/2014
RACR-AD-PETH, Ediția 3/2014 (consolidată) Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor
OMT nr.148/02.03.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor privind modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor", ediţia 3/2014, aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1.312/2014
9. OMT nr. 731/08.06.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015
RACR-AVZ, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României
10. OMT nr. 735/09.06.2015 Ordinul nr. 735/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015
►M1:Ordinul nr. 33/16.01.2017 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015
RACR-ZSAC, Ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României
11. OMT nr. 1236/17.11.2015  Ordinul nr. 1236/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015 
RACR-AD-AAH, Ediția 2/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling 
►M1: Ordinul nr. 601/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.236/2015
12. OMT nr. 1309/08.09.2014 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1309/2014 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
13. OMT nr. 1193/29.09.2016 Ordinul nr. 1193/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea dispecerilor sol RACR-AD-ADS
RACR-AD-ADS, Editia 1/2016 Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS
14. RAC-WGS 84 Reglementare de aeronautică civilă  privind măsurarea punctelor de interes aeronautic în sistemul geodezic global WGS 84, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 544 din 20.12.1995

 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

PIAC-AD-SCOBST, Ediţia 04/2016

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Supravegherea şi controlul obstacolelor, ediţia 04/2016, ediţia 04/2016, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 1110 / 20.12.2016

2.

PIAC-AD-MA, Ediţia 02/2012

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Mentenanţa aerodromurilor, ediţia 02/2012, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr.D 754 / 29.08.2012

3.

PIAC-AD-CSMS, Ediţia 02/2014

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Cerinţe de implementare a  sistemului de management al siguranţei pe aerodromurile civile, Ediţia 02/2014, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 940 / 05.12.2014

4.

PIAC-AD-PSU, Ediţia 01/2012

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Planul de urgenţă al aerodromului, ediţia 02/2012, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D 636 / 24.07.2012

5.

PIAC-AD-SSI, Ediţia 02/2016

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor, ediţia 02/2016, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D 948/17.10.2016

6. PIAC-AD-IPAD, Editia 2/2017
Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Instruirea personalului de aerodrom, ediţia 02/2017, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 989 / 09.10.2017
7. PIAC-AD-AACDA, Ediția 2/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar sau conex, Ediția 2/2016, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. 1008/02.11.2016
8. PIAC - AD - 139, Partea 1, Ediția 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Certificarea aerodromurilor după regulile europene, Partea 1 – Pregătirea operatorului de aerodrom în vederea conversiei certificatelor/certificării europene, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D491/17.06.2015
9. PIAC-AD-SMGCS, Ediția 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : PIAC-AD-SMGCS, Siguranța pe suprafața de mișcare, ediţia 01/2015, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 698/16.09.2015
10. PIAC-AD-LVP, Ediția 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Conținutul și aprobarea procedurilor pentru operațiuni în condiții de vizibilitate redusă, ediția 01/2015, aprobată  prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D723/22.09.2015
11.  PIAC-AD-139, Partea 2, Ediția 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Certificarea/conversia certificatelor de aerodrom, Ediția 1/2015, aprobată  prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D953/08.12.2015
12. PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Autorizarea agenţilor aeronautici de handling, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr.D677/04.07.2017
13. PIAC-AD-AADC, ediţia 03 / 2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Autorizarea aerodromurilor civile, ediţia 03/2016, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D693 din 22.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare
14 PIAC-AD-AUDIT/INSPECȚIE, ediţia 02/2017 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: „Metodologia de audit/inspecție aplicabilă aerodromurilor civile, ediţia 02/2017, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D558/08.06.2017.
15 PIAC-AD-139, Partea 3, Ediția 1/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Supravegherea aerodromurilor, Ediția 1/2016, aprobată  prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D833/23.09.2016
16. PIAC-AD-STA din 23.09.2016, ediţia 1/2016 Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă - Procedura de aplicare şi supraveghere a aplicării prevederilor H.G. nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport

4. Directive
 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

DA - 1

Directivă Aeroportuară : Ameliorarea stării suprafeţelor de mişcare ale aeroporturilor, 22.08.2002

2.

DA - 2

Directivă Aeroportuară : Marcarea şi balizarea luminoasă a turbinelor eoliene şi a parcurilor de turbine eoliene, 23.10.2008

3.

DA - 3

Directivă Aeroportuară : Cerinţe privind amplasarea şi realizarea împrejmuirilor perimetrale ale aeroporturilor, 20.12.2011

5. Circulare

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

CA – AP 1

Circulară Aeroportuară : Combaterea păsărilor pe aeroporturi şi în zonele învecinate, 18.09.2001

2.

CA – AP 2

Circulară Aeroportuară : Măsuri de combatere a prezenţei animalelor pe suprafeţele de mişcare ale aerodromurilor. Împrejmuirea perimetrală a aerodromurilor, 20.12.2006

3.

CA – AP 3

Circulară Aeroportuară : Determinarea şi exprimarea caracteristicilor de frânare ale suprafeţelor de mişcare ude, acoperite cu zapadă sau gheaţă, 20.12.2006

4.

CA – AP 4

Circulară Aeroportuară : Structurarea şi implementarea sistemelor de management al siguranţei (SMS) pe aerodromuri, 16.03.2009

5.

CA – SNA – AP nr.1 - 2010

Circulară de Aeronautică Civilă : Realizarea procedurilor de colaborare şi coordonare între furnizori de servicii de navigaţie aeriană şi aeroporturi, 01.11.2010

6. CA - MA 139 Circulară aeroportuară : Elaborarea Manualului de Aerodrom, 17.06.2015
7. CA - AP 5 Circulară de aeronautică civilă: Implementarea în domeniul aerodromurilor civile a Regulamentului (UE) nr. 73/2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european, 22.06.2015.
8. CA: OPS – AD Nr.1/2016 Circulară de aeronautică civilă: Recomandări privind utilizarea terenurilor sau a suprafeţelor de apă, altele decât aerodromurile civile certificate, pentru operaţiuni aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală, 04.11.2016