All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
UAV - Zboruri Sub Inaltimea de Siguranta

Autorizarea zborurilor sub înălţimea minimă de siguranţă
pentru aeronavele civile motorizate fără pilot la bord

În conformitate cu prevederile Art. 5, alin. (1) din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 8/2014 "pentru stabilirea conditiilor de operare in spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord", prevederile Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 "pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional" sunt aplicabile şi au caracter obligatoriu tuturor operatorilor de aeronave civile motorizate fără pilot la bord.


Astfel, pentru conformarea cu prevederile Art. 12 din Hotărârea de Guvern nr. 912/2010, amenată şi modifiată, în ceea ce priveşte zborul efectuat sub înălţimea de siguranţă, operatorii de aeronave civile motorizate fără pilot la bord trebuie să înainteze la AACR o cerere împreună cu documentaţia suport, enumerată în conţinutul acesteia.

ATTN: Autorizaţia pentru efectuarea de zboruri sub înălţimea de siguranţă nu exonerează solicitantul de obţinerea tuturor aprobărilor şi/sau autorizărilor suplimentare necesare conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 912/2010, amendată şi modifiată.

NOTĂ:
Transmiteţi, în formă scanată, cererea completată împreună cu documentele suport prin e-mail la AACR utilizând adresa zsis@caa.ro cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de efectuarea zborului sau a seriei de zboruri (dimensiunea totală maximă acceptată pentru documentele anexate este de 10MB). Răspunsul AACR va fi transmis prin e-mail şi/sau fax, la adresa, respectiv numărul de fax, comunicate de solicitant.
Coordonatele/hărţile/schiţele asociate trebuie să fie cât mai detaliate putând fi determinate/realizate utilizând orice aplicaţie disponibilă (ex: Google Earth, Google Maps, etc.). Acestea trebuie să prezinte limitele geografice de operare, direcţiile utilizate şi orice alte informaţii necesare determinării gradului de asigurare a siguranţei zborului.