All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Transportul aerian al bunurilor periculoase - TABP
Transportul bunurilor periculoase pe calea aerului trebuie să respecte reglementările naționale și internaționale menite să prevină riscurile pentru oameni, proprietate și mediu. Aceste reglementări se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care au în obiectul de activitate activități care au legătură cu transportul aerian de bunuri periculoase sau trebuie să respecte interdicțiile de transport aerian de bunuri periculoase pe calea aerului (operatorilor aerieni, expeditorilor, intermediari pentru transportul aerian, managerilor de aerodromuri, centrelor de pregătire pentru personalul cu atribuții legate de transportul aerian de bunuri periculoase, etc.).
 
A. Expeditori

Regulamente aplicabile
 • Reglementarea aeronautică de aviație civilă RACR-TABP, aprobată prin Ordin al Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 488 din 24.03.2015;
 • Cerințele reglementării naționale RACR-TABP, fac aplicabile prevederile Anexei 18 ICAO și a instrucțiunilor tehnice asociate („Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air”) Doc 9284 AN / 905 la ultima lor actualizare.
Proceduri aplicabile
 • Procedurile și instrucțiunile de aviație civilă PIAC-TABP detaliază modul în care trebuie îndeplinite cerințele prevăzute în legislația națională şi internațională referitoare la acordarea, modificarea, reînnoirea, suspendarea sau revocarea autorizației de transport aerian de bunuri periculoase şi/sau activități conexe acestora.
Alte informații
Expeditorii trebuie să îndeplinească o serie de obligații atunci când prezintă bunuri periculoase la transportul aerian. Aceste obligații se referă la:
 • pregătirea personalului,
 • clasificarea, ambalarea, marcarea, etichetarea, depozitarea și manipularea bunurilor periculoase și documentația aferentă (inclusiv declararea bunurilor periculoase).
Aceste obligații sunt prevăzute în anexa 18 a Organizației de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și Instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului de bunuri periculoase referitor la aceasta (Doc 9284 AN / 905 și contra cost) , în ultima lor actualizare.

Fișă tehnică de securitate (MSDS)
 • Fișa cu date de securitate a unui produs, pregătită de furnizor (producător, importator sau distribuitor), oferă informații despre pericolele acestui produs. Specifică, de asemenea, posibila clasificare a produsului ca produs periculos în ceea ce privește reglementările: numărul UN, clasa / diviziunea etc. Aceste informații figurează în secțiunea 14 a fișei cu date de securitate.
B. Intermediari pentru transportul aerian (freight forwarder)

Regulamente aplicabile
 • Reglementarea aeronautică de aviație civilă RACR-TABP, aprobată prin Ordin al Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 488 din 24.03.2015;
 • Cerințele reglementării naționale RACR-TABP, fac aplicabile prevederile Anexei 18 ICAO și a instrucțiunilor tehnice asociate („Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air”) Doc 9284 AN / 905 la ultima lor actualizare.
Proceduri aplicabile
 • Procedurile și instrucțiunile de aviație civilă PIAC-TABP detaliază modul în care trebuie îndeplinite cerințele prevăzute în legislația națională şi internațională referitoare la acordarea, modificarea, reînnoirea, suspendarea sau revocarea autorizației de transport aerian de bunuri periculoase şi/sau activități conexe acestora.
C. Agenți de handling

Regulamente aplicabile
Reglementările aeronautice de aviație civilă
Cerințele reglementării naționale RACR-TABP, fac aplicabile prevederile Anexei 18 ICAO și a instrucțiunilor tehnice asociate („Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air”) Doc 9284 AN / 905 la ultima lor actualizare.

Proceduri aplicabile
 • Procedurile și instrucțiunile de aviație civilă PIAC-TABP detaliază modul în care trebuie îndeplinite cerințele prevăzute în legislația națională şi internațională referitoare la acordarea, modificarea, reînnoirea, suspendarea sau revocarea autorizației de transport aerian de bunuri periculoase şi/sau activități conexe acestora.
D. Operatori aerieni

Regulamente aplicabile
Atât Regulamentului european (UE) nr. 965/2012, cât și reglementarea națională RACR-TABP, fac aplicabile prevederile Anexei 18 ICAO și a instrucțiunilor tehnice asociate („Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air”) Doc 9284 AN / 905 la ultima lor actualizare. De asemenea, sunt aplicabile prevederile Materialului de orientare privind răspunsul de urgență la incidentele aviatice care implică bunuri periculoase („Emergency Response Guidance For Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods”) - ICAO Doc 9481-AN/928, la ultima ediție.

Proceduri aplicabile
 • În scopul respectării (UE) nr. 965/2012 - „Mijloace acceptabile de conformitate și material de îndrumare” emise de Agenția Europeană (publicate pe site-ul web al EASA ca decizii ED).
Mai multe detalii și acces la documentele menționate le găsiți la punctul ” Air Operations” de pe pagina de internet EASA la adresa: https://www.easa.europa.eu/regulations.
 • Procedurile și instrucțiunile de aviație civilă PIAC-TABP detaliază modul în care trebuie îndeplinite cerințele prevăzute în legislația națională şi internațională referitoare la acordarea, modificarea, reînnoirea, suspendarea sau revocarea autorizației de transport aerian de bunuri periculoase şi/sau activități conexe acestora.
Pliante și alte informații privind transportul aerian de bunuri periculoase
 • Pliante și informații pentru aviația generală (link 1 şi link 2)
 • Conținutul informațiilor necesare a se regăsi în manualele de operațiuni ale operatorilor aerieni în funcție de tipul de operațiuni efectuate. (TBD).
 
E. Aerodromuri
 
Regulamente aplicabile
Atât Regulamentului european (UE) nr. 139/2014, cât și reglementarea națională RACR-TABP, fac aplicabile prevederile Anexei 18 ICAO și a instrucțiunilor tehnice asociate („Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air”) Doc 9284 AN / 905 la ultima lor actualizare.
 
Alte informații
În conformitate cu instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului de bunuri periculoase (Doc 9284 AN / 905, partea 7, capitolul 5) al Organizației de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), în cea mai recentă actualizare lor, manageri aerodromul trebuie să se asigure că notificările adresate pasagerilor cu privire la tipurile de bunuri periculoase cărora le este interzis să le transporte la bordul aeronavelor sunt expuse în mod vizibil în număr suficient în fiecare locație a aerodromului, în zonele în care pasagerii se conectează sau așteaptă înainte de îmbarcare și în toate celelalte locuri unde sunt înregistrați pasagerii (sala de așteptare, check-in, îmbarcare etc.).
Aceste avertizări trebuie să includă exemple vizuale de bunuri periculoase interzise pentru transportul la bordul unei aeronave.
Mai mult decât atât, în cazul în care procedura de pasageri check-in la un aerodrom se poate face fără intervenția unei alte persoane (de exemplu, o mașină de check-in), managerii de aerodrom trebuie să se asigure că sunt furnizând pasagerilor informații privind tipurile de bunuri periculoase cărora le este interzis să poarte la bordul aeronavelor.
Aceste informații ar trebui să fie prezentate ca imagini, astfel încât procesul de înregistrare nu poate fi finalizat până când această informație nu a fost prezentat pasagerilor, și că acestea nu au fost raportate sunt incluse restricții care se aplică transportului de bunuri periculoase în bagaje.
 
F. Centre de pregătire

Regulamente aplicabile
 • Reglementarea aeronautică de aviație civilă RACR-TABP, aprobată prin Ordin al Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 488 din 24.03.2015;
 • Cerințele reglementării naționale RACR-TABP, fac aplicabile prevederile Anexei 18 ICAO și a instrucțiunilor tehnice asociate („Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air”) Doc 9284 AN / 905 la ultima lor actualizare.
Proceduri aplicabile
 • Procedurile și instrucțiunile de aviație civilă PIAC-TABP detaliază modul în care trebuie îndeplinite cerințele prevăzute în legislația națională şi internațională referitoare la acordarea, modificarea, reînnoirea, suspendarea sau revocarea autorizației de transport aerian de bunuri periculoase şi/sau activități conexe acestora.
 
G. Link-uri utile