All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Supravegherea tarifelor de aeroport

Supravegherea tarifelor de aeroport - Informatii generale

INFORMAȚII GENERALE

PROCEDURĂ DEZACORDURI

SUPRAVEGHEREA
TARIFELOR DE AEROPORT

RAPOARTE DE ACTIVITATE


AACR este desemnată ca autoritate independentă de supraveghere, responsabilă cu supravegherea aplicării prevederilor HG 455/ 2011 privind tarifele de aeroport.

AACR exercită toate obligaţiile, competenţele şi atribuţiile ce decurg din HG 455/ 2011 pentru autoritatea independentă de supraveghere, în mod imparţial şi transparent.

Lista aeroporturilor din România prevazute la art.1 alin.2 din HG 455/ 2011 privind tarifele de aeroport o puteți consulta aici.

AACR îsi exercită atribuțiile de supraveghere a respectării prevederilor HG 455/ 2011 conform Procedurii de aplicare şi supraveghere a aplicării prevederilor H.G. nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport, cod PIAC-AD-STA ed.1/ 2016, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. 841/ 23.09.2016.

Recomandări ale Comisiei Europene privind tarifele de aeroport

Recomandările grupului de lucru privind tarifele de aeroport al Comisiei Europene (forumul Thessaloniki) cu privire la aplicarea Directivei 2009/12/CE se pot descărca accesând link-ul de mai jos, la sectiunea ”additional information”:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3084