All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Supraveghere aerodromuri conform Reg. (UE) nr. 139/2014
Scopul și organizarea procesului de supraveghere conform Reg. (UE) 139/2014
 
AACR exercită atribuțiile autorității competente desemnate la nivel național în sensul cerințelor Regulamentului (UE) nr. 139/2014, asigurând astfel și supravegherea  aerodromurilor pentru care a emis certificate europene.
 
Pentru realizarea supravegherii sistemice și adaptarea acesteia la particularitățile fiecărui aerodrom (caracteristici fizice, infrastructură, operațiuni, trafic, etc.), auditurile și inspecțiile AACR în domeniu se constituie în cicluri de planificare a supravegherii (priorități, frecvență, conținut, etc.) și programe de supraveghere anuale subsecvente.
 
AACR organizează procesul de supraveghere (priorități, frecvență, natură,  teme, etc.) în funcție de:
1. riscurile specifice fiecărui aerodrom, asociate cu:
 • respectarea de către operatorul de aerodrom a bazei de certificare și a cerințelor aplicabile;
 • evenimentele potențial periculoase pentru siguranța zborului;
 • modificările importante (infrastructură, operaționale);
 • caracteristicile particulare ale aerodromului (infrastructură, operațiuni, trafic, etc.);

2. managementul riscurilor de către operatorul de aerodrom, relevat prin:
 • natura diferențelor față de cerințele specifice aplicabile;
 • nivelul de maturitate al sistemului de management al siguranței;
 • conformitatea monitorizării modificărilor;
 • controlul riscurilor (identificare, evaluare și reducere). 
   

Ciclul și programele de supraveghere subsecvente, precum și reviziile anuale ale acestora, se stabilesc în funcţie de următoarele elemente (vezi AMC1 ADR.AR.C.010(b) și (c)):
 1. rezultatele certificării şi ale activităţilor de supraveghere anterioare;
 2. capacitatea operatorului de aerodrom/furnizorului de servicii de administrare a platformei de a identifica în mod efectiv pericolele pentru siguranţa aviaţiei şi de a gestiona riscurile asociate;
 3. controlul efectiv asupra tuturor modificărilor aplicabile, în conformitate cu cerinţele ADR.OR.B.040;
 4. absenţa constatărilor de nivel 1;
 5. timpul de răspuns pentru a pune în aplicare măsuri corective solicitate de AACR, în conformitate cu ADR.AR.C.055(d)(2); şi
 6. expunerea la riscuri a aerodromului, derivate din volumul de trafic, tipurile de aeronave sau caracteristicile fizice ale aerodromului.