All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Supraveghere aerodromuri conform legislației naționale
Scopul și organizarea procesului de supraveghere la nivel național
 
Procesul de supraveghere a aerodromurilor civile are scopul de a verifica dacă: 
  1. se menţin cel puţin condiţiile existente la acordarea autorizării; 
  2. se respectă cerinţele specifice menţionate în anexa la certificatul de autorizare; 
  3. se respectă cerinţele reglementărilor aeronautice civile aplicabile privind siguranţa, regularitatea şi eficienţa activităţilor de aerodrom şi a traficului aerian, precum şi calitatea serviciilor prestate. 
     
Supravegherea aerodromurilor se efectuează pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de autorizare. 
 
AACR execută activitatea de supraveghere prin inspecţii/audituri de aerodrom periodice.  
 
Ciclul de planificare a supravegherii, programul de supraveghere aferent, precum şi revizuirea acestuia sunt stabilite de AACR în funcţie de următoarele elemente: 
  1. constatările/concluziile auditurilor anterioare; 
  2. identificarea unor neconformităţi cu factor de risc major asupra siguranţei; 
  3. producerea unor evenimente cu impact negativ asupra siguranţei; 
  4. timpul de răspuns al administratorului de aerodrom de a pune în aplicare planul de acţiuni corective rezultat în urma auditului anterior. 

Procesul de supraveghere menţionat se desfăşoară în conformitate cu standardele şi procedurile AACR.