All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Sistemul de Management al Siguranţei
Implementarea SMS
 
La data de 28.10.2012, a intrat în vigoare Secţiunea 2 „Managementul” din Subpartea GEN din Anexa III (Part-ORO) la Regulamentul (UE) 965/2012.

Elaborarea, dezvoltarea si menţinerea unui sistem de management al siguranţei se va face ţinând cont de cerinţele ICAO cuprinse în Anexa 19 şi Doc 9859 – Safety Management Manual, ediţia în vigoare, Secţiunea 2 din Subpartea GEN din Anexa III (Part-ORO) la Regulamentul (UE) 965/2012, Programului Naţional de Siguranţă în Aviaţia Civilă şi Circularei de Siguranţă CS: SMS - Ghid de implementare a Sistemului de Management al Siguranţei.

Mai puteţi citi despre: