All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Registru agenti aeronautici civili autorizati
Agenți aeronautici civili autorizați în domeniul aeroportuar:
Cod AAHC
Cod AAC

Cod AAP

În conformitate cu OMT nr. 611/15.03.2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenților aeronautici civili în domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, ediția 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 240/28.03.2019, efectuarea lucrărilor speciale de aeronautică civilă (măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global WGS-84, lucrări de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare şi sistemelor suport pentru serviciile de trafic aerian) nu mai este condiționată de autorizarea din partea AACR.

În acest context, vă aducem la cunoștință că lucrările menționate mai sus se vor executa numai de către specialiști autorizați în domeniul geodeziei care fac dovada dreptului de semnătură conform legislației aplicabile.