All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Proiecte in consultare
1. PIAC-SOA Draft 3
Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 24.01.2020, la adresele de e-mail: mugurel.ionescu@caa.ro și denisa.voicu@caa.ro.

2. Propuneri de modificare a anexei la Ordinul MTI nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor.
Observaţiile/ propunerile de modificare/ completare a textului noii anexe a Ordinului privind aprobarea tarifelor percepute de AACR pot fi transmise până cel târziu pe data de 24 decembrie 2019, la adresa de mail: tarife@caa.ro, prin completarea formularului standard “Consultare externă” anexat.

Termenul de transmitere a observaţiilor/ propunerilor de modificare/ completare a textului noii anexe a Ordinului privind aprobarea tarifelor percepute de AACR se prelungeşte până la data de 17 ianuarie 2020

3. Rezultatul procesului de consultare pentru reglementarea  PIAC-AW-145 ed. 2 amnd.2  ” Proceduri si instructiuni de aviatie civila - Autorizarea şi supravegherea organizaţiilor de întreţinere Part-145 ”  poate fi consultat aici.

4. Având în vedere faptul că recunoaşterea organismului naţional NDT este parte a procesului de aliniere a cerinţelor naţionale de certificare a operatorilor NDT cu cele ale EN4179/NAS410, AACR publică proiectul ediţiei 1/2019 a "Procedurii administrative pentru recunoaşterea bordului naţional aeronautic NDT (Ro-NANDTB) de către AACR", în scopul analizării şi formulării de observaţii/completări, dacă este cazul.
Proiectul editiei 1/2019 a procedurii mai sus menţionate poate fi obţinut aici: *.zip / *.rar.
Observaţiile/completările pot fi transmise AACR până cel târziu 20 decembrie 2019, pe urmatoarele adrese de e-mail: iulia.stanciu@caa.ro şi remus.dogaru@caa.ro.

 
Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.