All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Operatiuni zbor

LEGISLAŢIE
 
B.     Domeniul Operațiuni Zbor

1. Legislație Europeană

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. privind armonizarea cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative în domeniul aviaţiei civile
►M1: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2176/96 din 13.11.1996
►M2: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1069/1999 din 25.05.1999
►M3: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2871/2000 din 28.12.2000
►M4: Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 din 15.07.2002
►M5: Regulamentul (CE) nr. 1899/1006 din 12.12.2006
►M6: Regulamentul (CE) nr. 1900/2006 din 20.12.2006
►M7: Regulamentul (CE) nr. 8/2008 din 11.12.2007
►M8: Regulamentul (CE) nr. 216/2008 din 20.02.2008
►M9: Regulamentul (CE) nr. 859/2008 din 20.08.2008
2. Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 05.10.2012 (consolidat 25.08.2016) de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr. 800/2013 al Comisiei din 14.08.2013
►M2: Regulamentul nr. 71/2014 al Comisiei din 27.01.2014
►M3: Regulamentul nr. 83/2014 al Comisiei din 29.01.2014
►M4: Regulamentul (UE) 2015/140 al Comisiei din 29.01.2015
►M5: Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23.04.2015
►M6: Regulamentul (UE) 2015/1329 al Comisiei din 31.07.2015
►M7: Regulamentul (UE) nr. 2015/2338 al Comisiei din 11.12.2015
►M8: Regulamentul (UE) nr. 2016/1199 al Comisiei din 22.07.2016
►M9: Regulamentul (UE) nr. 2017/363 al Comisiei din 01.03.2017
3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr . 923/2012 al Comisiei din 26.09.2012 (consolidat 18.08.2016) de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 
►M1: Regulamentul (UE) nr. 2016/1185 al Comisiei din 20.07.2016
4.07.ll Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.04.2004 (consolidat) privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 din 22.10.2008
►M2: Regulamentul (UE) nr. 285/2010 din 06.04.2010
5.

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.12.2005

de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE
6.

Regulamentul (CE) nr.474/2006 al Comisiei din 22.03.2006 (consolidat)

de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr.2111/2005 al parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr. 2017/830 al Comisiei din 15.05.2017
 
7. Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 din 03.11.2011 (consolidat) de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr. 290/2012 din 30.03.2012
►C1: Rectificare Regulament (UE) nr. 1178/2011, 25.08.2012
►C2: Rectificare Regulament (UE) nr. 290/2012, 10.04.2013
►M2: Regulamentul (UE) nr. 70/2014 din 27.01.2014
►M3: Regulamentul (UE) nr. 245/2014 din 13.03.2014
►M4: Regulamentul (UE) nr. 445/2015 din 17.03.2015
►M5: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 din 03.11.2011
►M6: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 din 10.10.2015
►M7: Regulamentul (UE) nr. 2016/539 din 06.04.2016
8. Regulamentul (UE) nr. 255/2010 din 25.03.2010 (consolidat) de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian
►M1: Regulamentul (UE) nr. 923/2012 din 26.09.2012
9. Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 din 04.07.2006 (consolidat) de stabilire a cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic European
►M1: Regulamentul (UE) nr. 929/2010 din 18.10.2010
►M2: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 923/2012 din 26.09.2012
►M1: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 428/2013 din 08.05.2013
10. Regulamentul (UE) nr. 1079/2012 din 16.11.2012 (consolidat) de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european
►M1: Regulamentul (UE) nr. 657/2013 din 10.07.2013
11. Regulamentul (CE) nr. 2027/97 din 09.10.1997 (consolidat) privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora
►M1: Regulamentul (CE) nr. 889/2002 din 13.05.2002
12. Regulamentul (EC) nr. 1332/2011 din 16.12.2011 (consolidat) de stabilire a unor cerințe comune privind utilizarea spațiului aerian și a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor
►M1: Regulamentul (UE) nr. 583/2016 din 15.04.2016 
13. Decizia 2014/425/UE a Comisiei din 01.07.2014 de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
 
14. Decizia 2014/426/UE a Comisiei din 01.07.2014 de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
15. Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei din 29.04.2014  de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 
►M1: Regulamentul (UE) 2016/1158 al Comisiei din 15.07.2016 
16. Comunicarea Comisiei 2016/3502 din 15.06.2016 Orientări interpretative referitoare la Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și la Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al Consiliului privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului

 

2. Reglementări naţionale
 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Legea nr. 223/2007 (versiune consolidată) privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
►M1: Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007
2. Legea nr. 111/1996 (versiune consolidată) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
3. HG nr. 912/2010 (versiune consolidată) pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate
Anexa 1 - Procedură de solicitare şi de acordare de către Ministerul Apărării Naţionale a autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional
Anexa 2 – Procedură de solicitare şi de acordare de către Ministerul Apărării Naţionale a autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional
4. Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 2066/2006 privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
5. Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România
6. Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006
► Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 25/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006
► Ordinul Ministrului transporturilor nr. 1534/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006
► Ordinul Ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 276/2010 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006
A RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006 (versiune consolidată)
7. Ordin al Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 600/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă
A RACR-REAC, ediţia 01/2016
8. Ordin al Ministrului transporturilor (OMT) nr. 1074/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant
A RACR-LTMO, ediţia 2/2008
9. Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii (OMTI) nr. 301/2009 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală
A RACR-OPS LAAG, ediţia 01/2009
 
10. Ordin al Ministrului Transporturilor (MT) nr. 200/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DEMO "Demonstraţii aeriene", ediţia 1/2015
A.
11. Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 1134/19.10.2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
12. Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 743/23.08.2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010


3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

 
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. PIAC-OPS, Ed.1/2016, amd. 1/2017  Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene, aprobata prin Decizia Directorului General al AACR nr. D375/21.04.2017


4. Circulare și Directive Operaționale
 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. CO: OPS MEP Recomandările emise de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (CIAS) referitoare la operarea aeronavelor din clasa MEP (Multi Engine Piston)
2. CO: TGL 26 Elaborare MEL
3. CO: OPS RAMP Dotarea aeronavelor operatorilor aerieni români cu echipament de protecție reflectorizant
4. CO: OPS ELI Măsuri privind reducerea accidentelor pentru zborurile VFR cu elicoptere
5. CO: OPS-AD nr. 1/2016 Circulară de aeronautică civilă: Recomandări privind utilizarea terenurilor sau a suprafeţelor de apă, altele decât aerodromurile civile certificate, pentru operaţiuni aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală, 04.11.2016
6. DO: APPST Activităţi de salt tandem cu paraşuta, ediția 2/16.06.2017