All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Navigabilitate

LEGISLAŢIE

C. Domeniul Navigabilitate

1. Reglementări Europene

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. Directiva (UE) nr. 2006/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17.05.2006 (consolidata) privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)
►M1: Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.06.2009
►M2: Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21.10.2009

2.

 
Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 748/2012 din 03.08.2012 (consolidat)

 

de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție, modificat  şi completat prin
►M1: Regulamentul (UE) nr. 7/2013 al Comisiei din 8 ianuarie 2013
►M2: Regulamentul (UE) nr. 69/2014 al Comisiei din 27.01.2014
►M3: Regulamentul (UE) nr. 2015/1039 al Comisiei din 30.06.2015
►M4: Regulamentul (UE) nr. 2016/5 al Comisiei din 06.01.2016
►M5: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 03.08.2012

3.

Regulamentul Comisiei (UE) nr. 1321/2014 din 26.11.2014 (consolidat)
 

privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu
►M1: Regulamentul (UE) 2015/1088 al Comisiei din 3 iulie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește simplificarea procedurilor de întreținere a aeronavelor de aviație generală 
►M2: Regulamentul (UE) 2015/1536 al Comisiei din 16 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește alinierea normelor privind menținerea navigabilității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008, lucrările de întreținere critice și monitorizarea menținerii navigabilității aeronavelor

4. Comunicarea Comisiei nr.220/2014 din 11.07.2014 Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE
(reformare)
5. Comunicarea Comisiei din 13.02.2015 în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE
6. Regulamentul (UE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon
►M1: Regulamentul (UE) nr.744/2010 al Comisiei din 18.08.2010
►M2: Regulamentul (UE) nr.1087/2013 al Comisiei din 04.11.2013
►M3: Regulamentul (UE) nr.1088/2013 al Comisiei din 04.11.2013
Notificare adresată întreprinderilor care intenționează să importe sau să exporte, către sau din Uniunea Europeană, în 2016, substanțe reglementate care afectează stratul de ozon, precum și întreprinderilor care intenționează să producă sau să importe aceste substanțe, în 2016, pentru utilizări esențiale de laborator sau analitice
►M4: Regulamentul (UE) 2017/605 al Comisiei din 29.03.2017
 
7. Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23.04.2015 privind specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012
8. Decizia 294/2008 a Comisiei din 07.04.2008 privind condițiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor (servicii CMA) în Comunitate
►M1: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2317 a Comisiei din 16.12.2016 
 

2. Reglementări naţionale

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

OMT nr. 1338/25.10.2016

Ordinul nr. 1338/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA "Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016

A

RACR-IA, Ediţia 1/2016

Reglementare aeronautică civilă română “Înmatricularea aeronavelor civile”

2.

OMT nr. 806/31.08.2007

Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 806 / 31.08.2007 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediţia 01/2007
Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii (OMTI) nr. 1268 / 21.12.2009 privind modificarea și completarea anexei la OMT nr. 806/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC ”Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”, ediția 01/2007
Ordinul nr. 1338/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA "Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016

A

RACR-AZAC, Ediţia 1/2010

Reglementare aeronautică civilă română ”Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”

3.

OMLPTL nr.  1348 din 18.09.2002

Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei nr.  1348 din 18.09.2002 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Romane RACR-NTD / Autorizarea personalului care efectueaza examinari nedistructive (NTD) in aeronautica civila si a centrelor de instruire personal NTD

A

RACR-NDT, Ediţia 1/2002

Reglementarea aeronautică civilă română “Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT), în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire personal NDT”

4.

OMT nr. 765/23.06.2015

Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 765/23.06.2015 pentru aprobarea reglementării RACR - SUD "Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă", ediţia 2/2015

A

RACR-SUD, Ediţia 2/2015

Reglementarea aeronautică civilă română "Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă"

 5.

OMT nr.763/23.06.2015

Ordinul nr. 763/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LTS "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015

A

RACR-LTS, ediţia 1/2015

Reglementarea aeronautică civilă română "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015

6.

OMT nr. 764/23.06.2015

Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 764/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DPA "Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice", ediţia 1/2015

A

RACR-DPA, Ediţia 1/2015

Reglementarea aeronautică civilă română RACR-DPA „Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice”, ediţia 1/2015

7.

OMTCT nr. 630/27.03.2007

Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 630/27.03.2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România

A

RACR-CCO ULM, Ediţia 01/2007

Reglementare aeronautică civilă română “Cerinţele de certificare şi operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare motorizate”

8.

OMTCT nr. 630/27.03.2007

Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 630/27.03.2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România

A

RACR-CCO AUN, Ediţia 01/2007

Reglementare aeronautică civilă română “Cerinţele de certificare şi operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare  nemotorizate”

9.

OMTCT nr. 630/27.03.2007

Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 630/27.03.2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România

A

RACR-AAUN, Ediţia 01/2007

Reglementare aeronautică civilă română “Autorizarea persoanelor juridice pentru  certificare în domeniul  aeronavelor ultrauşoare nemotorizate”

10. OMT nr.708/19.08.2016 Ordinul nr. 708/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

PIAC-AW-145, Editia 2/2017

Lista circularelor de navigabilitate conexe domeniului intretinere aici.

Procedură administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea PART 145 a organizaţiilor de întreţinere, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 1019/16.10.2017

2.

PIAC-AW-M/F, Ed. 1/2012, amd. 1/2013

Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea PART M/F a organizaţiilor de întreţinere, ediția 1/2012, amd. 1/2013, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 715/30.09.2013

3.

PIAC-AW-66, Ed. 1/Amdt.1/2012

Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru licenţierea PART 66 a personalului pentru întreţinerea aeronavelor, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 14/10.01.2013

4.

PIAC-AW-NON147, Ed. 2/2015

Procedura administrativă şi instrucţiuni de autorizare a cursurilor NON PART 147 pentru pregătire pe tip de aeronavă/ componente, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 73/26.01.2015

5.

PIAC-AW-MP, Ed. 1/2013

Procedura administrativă şi instrucţiuni  pentru aprobarea programelor de întreţinere de către AACR, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 289/11.04.2013

6.

PIAC-DN-EAZ, Ed. 1/2011

Procedura administrativă şi instrucţiuni  pentru emiterea autorizaţiei de zbor, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 1179/29.11.2011

7.

PIAC-DN-ACAM, Ed. 1/2011

Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru monitorizarea continuităţii navigabilităţii aeronavelor, audit de produs (ACAM), aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 1180/29.11.2011

8. PIAC-AW-LTS, Ed. 1/2016 Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 353/21.04.2016
9. PIAC-AW-SUD, Ed.2/2016 Procedura administrativă și instrucțiuni pentru autorizarea sudorilor din aeronautica civilă, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr.D 528/16.06.2016
 

4. Circulare

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

CN: CZ 45

Certificat de zgomot (EASA Form 45)
2. CN: RED DOC Proceduri privind modul de redactare a documentației emise de către agenții aeronautici civili români
3. CN: EASA EXEMPT Derogare de la reglementarea EC 2042/2003 a Comisiei Europene
4. CN-AW-M/001
Anexa 1 - Lista de capabilități (model)
Anexa 2 - Cerere de aprobare/modificare a listei de capabilități (Formular AACR-DN-0510)
Lista de capabilități a unei organizații de întreținere autorizată conform EASA Part 145/Part M Subpartea F (material de ghidare)
 
5. CN: FTS Aprobarea programului de pregătire inițială și recurentă referitor la Fuel Tank Safety pentru organizații autorizate conform Part 145 și Part M subpartea G
6. CN: Part M Implementarea Part M după 28.10.2008
7. CN: VA Zbor în spațiul aerian cu o contaminare de cenușă vulcanică
8. CN: Cuprins MME Memoriul de prezentare a Managementului Întreținerii (MME) - capitole obligatorii
9. CN-AW-M/002 Jurnalul personalului tehnic aeronautic
10. CN-AW-I/001 Codificarea şi înregistrarea emiţătoarelor 406 MHz utilizate în aviaţie / ELT_PLB
11. CN-AW-M/004 Etalonarea echipamentelor de măsură utilizate în organizațiile autorizate de AACR
12. CN-AW-M.006 Întreținerea la linie a aeronavelor
13. CN-AW-L/003 Licente Part 66 bazate pe certificate emise de catre organizatia CZ.147.0010
14. CN-AW-N/002 Planificarea şi desfăşurarea activităţilor de lansare de paraşutişti în spaţiul aerian naţional
15. CN-AW-M.003 Memoriul de prezentare (MOE) al organizaţiei de întreţinere PART 145 - check list
16. CN-AW-C.001 Memoriul de prezentare (CAME) al organizaţiei de management a continuitatii navigabilitatii (CAMO) PART M, Subpartea G - check list