All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Medicina Aeronautica
INFORMATII GENERALE
INFORMATII PENTRU TRANSFERUL LA CERERE A LICENȚEI MEDICALE INTRE STATELE MEMBRE EASA (SOLI )
 • Cererea de transfer se completează olograf de către titular utilizand  Formularul SOLI (Anexa F - PIAC-MED).
 • Formularul SOLI, semnat în nume propriu de către titular, se depune în original la registratura autorității competente.
 • Se confirmă identitatea solicitantului eligibil atașând la solicitarea depusă copia documentului de identitate.
 
INFORMAȚII PENTRU EXPERTIZA MEDICALĂ A PERSONALULUI AERONAUTIC CIVIL
Funcțiile pentru care este necesară Certificarea Aeromedicală:
 • Pilotii de avion (CPL, ATPL, PPL, LAPL), elicopter, balon, planor
 • Echipajul de Cabină (cabin crew)
 • Personalul Tehnic PART 66 si LPTA
 • Controlorii de Trafic Aerian
Funcțiile pentru care este necesar Avizul de Siguranța Transporturilor conform Ordinului MT nr. 1256 / 2013:
 • Meteorologii Aeronautici si Personalul Tehnic Pentru Protectia Navigatiei Aeriene (PNA-TC)
 • Personalul Tehnic pentru Servicii de Navigatie Aeriana
 • Dispecerii pentru Operatiuni Zbor
 • Personalul de Dirijare la Sol
 
INFORMATII PENTRU MEDICII EXAMINATORI AEROMEDICALI AUTORIZAȚI
Conditii minime necesare pentru a obtinerea și mentinerea autorizatiei de AME & AeMC:
 
Conditii de autorizare initiala pentru Clasa 2:
 • Sa fie medic membru în Colegiul Medicilor deținător de certificat de autorizație pentru libera practică profesionala cu viza în termenul de valabilitete
 • Sa fie medic confirmat specialist într-una dintre specialitățile conform Directivei 2005/26CE de recunoaștere a calificărilor la nivel european
 • Sa fie medic absolvent al facultatii de medicina generală
 • Sa fie medic absolvent al cursului de baza in medicina aeronautica organizat conform PIAC-MED aplicabil: pentru AME examinator la Clasa 2, LAPL si echipaj de cabina
 • Sa detina facilitatile necesare efectuarii investigatiilor cerute de Regulamentul UE 1178/2011 pentru certificarea medicala a personalului aeronautic civil
 
Condiții pentru extinderea privilegiilor AME si la Clasa 1: 
 • Sa fie absolvent al cursului avansat in medicina aeronautica conform PIAC-MED aplicabil pentru AME examinator la Clasa 1
 • Sa detina experienta practica de AME sub supravegherea directa a AeMC sau a inspectorilor de specialitate din cadrul AACR – sa asiste ca observator la 50 de examinari clasa 1
 
Condiții pentru extinderea privilegiilor AME si la Clasa 3:
 • Sa fie absolvent al cursului avansat in medicina aeronautica precum si experiență practică despre conditiile in care isi desfasoara activitatea controlorii de trafic aerian conform PIAC-LCTA
 
Mentinerea autorizatiei AME: 
 • Pastrarea conditiilor initiale de autorizare
 • Efectuarea pregatirii recurente conform PIAC-MED aplicabil
 • Realizarea numarului minim necesar de examinari aero-medicale.

Privilegiile AME:
 • Pot efectua examinarile medicale si emite/revalida/reinnoi certificatele medicale si rapoartele medicale pentru clasele de personal aeronautic in conformitate cu autorizatia eliberata de AACR.
 • AME poate redirectiona sau refuza eliberarea unui certificat medical daca nu sunt indeplinite cerintele medicale

Obligatiile AME:
 • AME informeaza AACR despre orice modificare a conditiilor de autorizare
 • AME se informeaza permanent cu privire la modificarile legislative din domeniul medical si al aviatiei civile
 • AME efectueaza examinarea si/sau evaluarea medicala in conformitate cu cerintele si procedurile in vigoare
 • AME redirectioneaza catre Compartimentul Medicina Aeronautica al AACR cazurile clasa 1 si 3 la limită / care nu indeplinesc conditiile de aptitudine conform Regulamentului UE 1178/2011
 • AME se consulta cu Compartimentul Medicina Aeronautica (CMA) al AACR in ceea ce priveste cazurile clasa 2 si echipajul de cabina care nu indeplinesc conditiile de aptitudine conform Regulamentului UE 1178/2011
 • Toate documentele de examinare si investigatiile vor fi puse la dispozitia CMA in scopul auditurilor si a inspectiilor.
 • Toate dosarele aero-medicale vor fi trimise catre CMA în urma examinarilor in termen de o saptamana de la data deciziei de aptitudine.
 • Toate dosarele aero-medicale vor fi trimise catre Sectiunea Aeromedicală a autorității competente unde se află licența profesională a aplicantului
 • AME respecta deciziile CMA in integralitate lor
 • AME revalideaza/reinnoieste un certificat medical doar daca este prezentat certificatul medical anterior sau dupa ce obtine confirmarea CMA
 • AME respecta in permanenta confidentialitatea medicala. AME detine facilitati de restricționare prin care limiteaza securizat accesul la documentele medicale ale pacientilor
 • AME permite accesul inspectorilor CMA in cabinetul medical pentru inspectarea facilitatilor cu sau fara preaviz.
 • AME informează AACR daca se este anchetat de organismele de control pentru culpe medicale sau daca i-a fost suspenat dreptul de libera practica.
 • AME aduce la cunostinta AACR orice modificare a datelor de contact.