All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie Survol
1.Legislație europeană
 
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Regulamentul (UE) 2019/502 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.03.2019 privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
2. Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 (consolidat) de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) 2016/1158 din 15.07.2016
3. Regulamentul (CE) nr.474/2006 al Comisiei din 22.03.2006 (consolidat) de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr.2111/2005 al parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1043/2007 al Comisiei din 11.09.2007
►M2: Regulamentul (CE) nr. 1400/2007 al Comisiei din 28.11.2007
►M3: Regulamentul (CE) nr. 331/2008 al Comisiei din 11.04.2008
►M4: Regulamentul (CE) nr. 715/2008 al Comisiei din 24.07.2008
►M5: Regulamentul (CE) nr. 298/2009 al Comisiei din 08.04.2009
►M6: Regulamentul (CE) nr. 619/2009 al Comisiei din 13.07.2009
►M7: Regulamentul (CE) nr. 1144/2009 al Comisiei din 26.11.2009
►M8: Regulamentul (UE) nr. 273/2010 al Comisiei din 30.03.2010
►M9: Regulamentul (UE) nr. 590/2010 al Comisiei din 05.07.2010
►M10: Regulamentul (UE) nr. 791/2010 al Comisiei din 06.09.2010
►M11: Regulamentul (UE) nr. 1071/2010 al Comisiei din 22.11.2010
►M12: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2011 al Comisiei din 19.04.2011
►M13: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1197/2011 al Comisiei din 21.11.2011
►M14: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 295/2012 al Comisiei din 03.04.2012
►M15: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1146/2012 al Comisiei din 03.12.2012
►M16: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 659/2013 al Comisiei din 10.07.2013
►M17: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1264/2013 al Comisiei din 03.12.2013
►M18: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 368/2014 al Comisiei din 10.04.2014
►M19: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1318/2014 al Comisiei din 11.12.2014
►M20: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1014 al Comisiei din 25.06.2015
►M21: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2322 al Comisiei din 10.12.2015
►M22: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/963 al Comisiei din 16.06.2016
►M23: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2214 al Comisiei din 08.12.2016
►M24: Regulamentul (UE) nr. 2017/830 al Comisiei din 15.05.2017
►M25: Regulamentul (UE) nr. 2017/2215 al Comisiei din 30.11.2017
►M26: Regulamentul (UE) nr. 2018/871 al Comisiei din 14.06.2018
►M27: Regulamentul (UE) nr. 2018/1866 al Comisiei din 28.11.2018
►M28: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2019/618 al Comisiei din 15.04.2019
►M29: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2105 al Comisiei din 09.12.2019
►M30: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/736 al Comisiei din 2.06.2020
4. Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.12.2005 (consolidat) de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE
►M1: Regulamentul (UE) nr.596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.06.2009
 
2.Legislație națională
 
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. HG nr. 912 din 25.08.2010 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate
Anexa 1
Anexa 2
2. Legea nr. 257 din 22.05.2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României