All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie Survol
1.Legislație europeană
 
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 (consolidat) de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) 2016/1158 din 15.07.2016
2. Regulamentul (CE) nr.474/2006 al Comisiei din 22.03.2006 (consolidat) de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr.2111/2005 al parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/871 al Comisiei din 14.06.2018
 
3. Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.12.2005 (consolidat) de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE
►M1: Regulamentul (UE) nr.596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.06.2009
 
2.Legislație națională
 
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. HG nr. 912 din 25.08.2010 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate
Anexa 1
Anexa 2
2. Legea nr. 257 din 22.05.2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României