All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie siguranta

La nivel internațional (ICAO)

Nr. crt.

Tipul şi codul actului normativ

Titlul actului normativ

1

Anexa 19 ICAO Managementul siguranței, ediția 5
2 Doc ICAO 9859 Manualul managementul siguranței, ediția 3
3 Doc ICAO 10004 Planul global de siguranță în aviația civilă 2017-2019
 

La nivel european (UE/EASA)

Nr. crt.

Tipul şi codul actului normativ

Titlul actului normativ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1018 Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
2. Regulamentul UE nr. 376/2014 Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisie

3.

Regulamentul UE nr. 996/2010 Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE
►M1: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 (08.08.2017)
4. EPAS 2018-2022 Planul european pentru siguranța aviației 2018-2022
5. EPAS 2017-2021 Planul european pentru siguranța aviației 2017-2021
6. EPAS 2016-2020 Planul european pentru siguranța aviației 2016-2020
7. EPAS 2014-2017 Planul european pentru siguranța aviației 2014-2017
8. EPAS 2013-2016 Planul european pentru siguranța aviației 2013-2016
9. EPAS 2012-2015 Planul european pentru siguranța aviației 2012-2015
10. EPAS 2011-2014 Planul european pentru siguranța aviației 2011-2014
 

La nivel național

Nr. crt.

Tipul şi codul actului normativ

Titlul actului normativ

1.

OMT nr. 1182/2016 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1182/27.09.2016 pentru aprobarea Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă, ediția 3 şi pentru numirea directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române ca manager responsabil pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă 
2. PNSAC ed. 3 Programul național de siguranță a aviației civile, ediția 3
3. PNSAC ed. 2 Programul național de siguranță a aviației civile, ediția 2
4. PNSAC ed. 1 Programul național de siguranță a aviației civile, ediția 1
5. PNSAC 2017-2021 Planul național de siguranță a aviației civile 2017–2021
6. OMT nr. 600/2016 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 600/20.07.2016 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind raportarea evenimentelor de aviație civilă RACR - REAC, ediția 02/2016
7. OMT nr. 1135/2015 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1135/19.10.2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei
8. OMT nr. 1309/2014 Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1309/08.09.2014 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor referitoare la aerodromuri (pentru monitorizarea și analiza evaluărilor de risc generat de prezența faunei pe aerodromuri și în vecinătatea acestora)
9. OMTI nr. 15/2010 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 15/07.01.2010 pentru implementarea software-ului ECCAIRS la nivel naţional privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă