All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie PEL

Certificare personal aeronautic

1. Reglementări Europene

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

  Regulamentul delegat (UE) 2020/723 al Comisiei din 4.03.2020 de stabilire a unor norme detaliate privind recunoașterea certificărilor din țări terțe pentru piloți și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011
1. Regulamentul (UE) 2019/494 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.03.2019 privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
2. Regulamentul (UE) nr. 2015/340 al Comisiei din 20.02.2015 (consolidat) de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei
►M1: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 340/2015 din 20.02.2015 (11.03.2017)
3. Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26.11.2014 (consolidat) privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu
►M1: Regulamentul (UE) 2015/1088 al Comisie din 03.07.2015
►M2: Regulamentul (UE) 2015/1536 al Comisiei din 16.09.2015
►M3: Regulamentul (UE) 2017/334 al Comisiei din 27.02.2017
►M4: Regulamentul (UE) 2018/750 al Comisiei din 22.05.2018
4. Decizia 2014/426/UE a Comisiei din 01.07.2014 Decizia de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
5. Decizia 2014/425/UE a Comisiei din 01.07.2014 Decizia de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

6.

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 din 03.11.2011 (consolidat)

de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr. 290/2012 din 30.03.2012
►C1: Rectificare Regulament (UE) nr. 1178/2011, 25.08.2012
►C2: Rectificare Regulament (UE) nr. 290/2012, 10.04.2013
►M2: Regulamentul (UE) nr. 70/2014 din 27.01.2014
►M3: Regulamentul (UE) nr. 245/2014 din 13.03.2014
►M4: Regulamentul (UE) nr. 445/2015 din 17.03.2015
►M5: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, 23.04.2015
►M6: Rectificare Regulament (UE) nr. 290/2012, 10.10.2015
►M7: Regulamentul (UE) nr. 2016/539 din 06.04.2016
►M8: Regulamentul (UE) nr. 2018/1065 din 27.07.2018
►M9: Regulamentul (UE) nr. 2018/1119 din 31.07.2018
►M10: Regulamentul (UE) nr. 2018/1974 din 14.12.2018
►M11: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2019/27 din 19.12.2018
►M12: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2019/430 din 18.03.2019
►M13: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1747 al Comisiei din 15.10.2019
►M14: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/359 al Comisiei din 04.03.2020 (APLICABILITATE DE LA 25.03.2020, 08.04.2020 ȘI 08.09.2020 – CONSULTAȚI REG., ART.2)
►M15: Regulamentul delegat (UE) 2020/723 al Comisiei din 4.03.2020

2. Reglementări naţionale

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. OMT nr. 88/2017 Ordinul nr. 88/06.02.2017 pentru aprobarea Reglementării
aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea
personalului aeronautic navigant paraşutist" 
►M1:Ordinul nr. 897/2017 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CP "Certificarea paraşutelor" şi modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" 
RACR-LPAN P Reglementarea aeronautică civilă română RACR- LPAN P
"Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist",
din 06.02.2017 
2. OMT nr. 351/2016 Ordin nr. 351/03.05.2016 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR – LMET " Licenţierea personalului meteorologic aeronautic "
RACR-LMET Reglementare aeronautică civilă română "Licenţierea personalului meteorologic aeronautic"
3. OMT nr. 718/2015 Ordinul nr. 718/03.06.2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN-PPBL "Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere", ediţia 1/2015, şi de modificare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011
RACR-LPAN-PPBL, Ed. 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LPAN-PPBL "Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere"
4. OMT nr. 1310/2014 Ordin nr. 1310/08.09.2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian"
RACR-LCITA, Ed. 1/2014 (parte integrantă din OMT 1310/2014) Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind "Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian"
5. OMT nr. 102/2014 Ordinul Ministrului transporturilor nr. 102/12.02.2014 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane "Licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant ", Ediţia 3/2013
RACR-LPN 5, Ed. 3/2013 Reglementare aeronautică civilă română "Licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant "
6. OMT nr. 101/2014 Ordinul nr. 101/12.02.2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină
RACR EC-I/E/OP Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină
7. OMT 208/2013 Ordinul nr. 208/08.03.2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011
8. OMT nr. 577/2008 Ordin nr. 577/05.05.2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPTA, "Licenţierea personalului tehnic aeronautic", Ediţia 3/2008
RACR-LPTA, Ed. 3/2008 „Licenţierea personalului tehnic aeronautic civil”
9.

OMTCT nr. 630/2007

Ordin nr. 630/27.03.2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania

RACR LPAN ULM, Ed. 1/2007

Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania, Anexa nr. 2 “Licenţierea personalului aeronautic civil navigant – Aeronave ultrauşoare motorizate”

10.

OMTCT nr. 630/2007

Ordin nr. 630/27.03.2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania

RACR LPAN AUN, Ed. 1/2007

Ordin nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania, Anexa nr. 4 “Licenţierea personalului aeronautic civil navigant – Aeronave ultrauşoare nemotorizate”

11.

OMTCT nr. 1288/2006 (consolidat)

Ordin nr. 1288/14.06.2006 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR – LDOZ "Licenţierea dispecerilor operaţiuni zbor", Ed. 1/2006
►M1:OMT nr. 382/17.05.2010 privind completarea anexei la OMTCT nr. 1288/2006
►M2:Ordinul nr.1170/13.08.2019 privind completarea anexei la OMTCT nr. 1.288/2006

RACR-LDOZ, Ed. 1/14.07.2006 

Reglementare aeronautică civilă română "Licenţierea dispecerilor operaţiuni zbor", Ediţia 1/2006

12. OMT nr.248/1999 (consolidat) Ordinul nr. 248/12.06.1999 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR FCL 1- Licenţierea echipajelor de zbor/avioane, JAR FCL 2 - Licenţierea echipajelor de zbor/elicoptere şi JAR FCL 3 - Licenţierea echipajelor de zbor/medical
►M1:Ordinul nr. 208/08.03.2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 
►M2:Ordinul nr. 928/10.06.2019
13.

OMT nr. 266/1996

Ordinul 266/05.08.1996 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-LPNA COM, "Proceduri de acordare, echivalare, prelungire, suspendare sau retragere a brevetului şi a licenţei de funcţionare a personalului aeronautic nenavigant pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice", Ediţia 1/1996

RACR-LPNA COM, Ed. 1/1996

Reglementare aeronautică civilă română "Proceduri de acordare, echivalare, prelungire, suspendare sau retragere a brevetului şi a licenţei de funcţionare a personalului aeronautic nenavigant pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice"

 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. PIAC-CPN, Ed. 4/2019 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă privind certificarea personalului aeronautic navigant, Ediţia 4/2019, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1163/29.11.2019
2. PIAC-LCTA, Ed. 06/2018 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Controlorilor de Trafic Aerian, Ediţia 6/2019, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D153/22.02.2019
3. PIAC- MED, Ed.3/2017 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Examinarea medicală a personalului aeronautic civil și asistenta medicala pentru siguranta zborului, Ediţia 3/2017, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D527/31.05.2019
4. PIAC-LPAN-P, Ed. 02/2017 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea paraşutiştilor, Ediţia 02/2017, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D496/24.05.2017
5. PIAC-LCITA, Ed. 1/2015, Amd. 1/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Controlorilor Informare Trafic Aerian, Ediţia 1/2015 - Amendamentul nr.1/2016, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 1120/21.12.2016.
6. PIAC-LMET, Ed. 02/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea personalului meteorologic aeronautic, Ediţia 02/2016, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1070/28.11.2016 
7. PIAC-LIC, Ed. 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Proceduri de eliberare a documentelor de certificare pentru piloții de avioane și elicoptere, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D04/07.01.2016
8. PIAC-LPAN-PPBL, Ed. 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere, Editia 1/2015, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D584/31.07.2015
9. PIAC-EXAM, Ed. 02/2014 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Examinări teoretice, Ediţia 02/2014, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D359/16.06.2014

10.

PIAC-LDOZ, Ed. 01/2007
Vezi si OMTCT 1288/2006
Vezi si OMTI 382/2010

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Dispecerilor Operaţiuni Zbor, Ediţia 01/2007, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D66/23.01.2007

11.

PIAC-FCL/E „Proceduri şi instrucţiuni privind emiterea/reemiterea/modificarea/ reînnoirea autorizaţiei de examinator (pilot)”, ediţia 5/2011, aprobate prin Decizia Directorului General al AACR nr. D1021/06.11.2003;
12. Flight Examiner Manual  

4. Mijloace alternative de conformitate (AltMOC)
 
Cerințele cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în normele sale de aplicare sunt uneori completate cu AMC (mijloace acceptabile de conformitate), dezvoltate de EASA. Respectarea acestor AMC permite certificarea de conformitate cu cerințele regulamentului de baza.
Regulamentul EASA prevede posibilitatea ca autoritățile naționale să permită unei persoane sau organizație reglementată să utilizeze un mijloc de conformitate alternativ (AltMOC) pentru a demonstra conformitatea cu o cerință sau pentru a dezvolta un nou AMC, atunci când EASA nu a dezvoltat AMC pe acest subiect. De asemenea, autoritatea națională poate dezvolta un AltMOC. Pentru punerea în aplicare a unui AltMOC trebuie să se respecte prevederile  regulamentului european de bază şi a normelor sale de aplicare şi să se îndeplinească obiectivele unui AMC. Pentru a finaliza un AltMOC prezentat de o persoană sau o organizație reglementată poate fi necesar un audit de studiu.
ORA.GEN.120 și ORO.GEN.120 stabilesc faptul că punerea în aplicare a AltMOC de către organizațiile de pregătire aprobate (ATO) este supusă aprobării de către AACR în prealabil, și indică ce trebuie făcut în scopul obținerii acestei aprobări.
ARA.GEN.120 și ARO.GEN.120 stabilesc obligațiile AACR, atunci când acordă aprobarea prealabilă și atunci când se adoptă AltMOC care vor fi utilizate de persoane şi organizații reglementate. Astfel, fiecare AltMOC este transmis către EASA, care îl va evalua. Rezultatul acestei evaluări este un factor care poate duce la reexaminarea punerii în aplicare a AltMOC.
Una dintre obligațiile AACR este de a notifica EASA pentru AltMOC propuse de o persoană sau o organizație reglementată.
 
AACR va utiliza un formular pentru notificări.
 
Pentru mai multe informații despre AMC și AltMOC, vă rugăm să consultați link-ul https://www.easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-compliance-amcs-and-alternative-means-compliance-altmocs